Våre krav til myndighetene

MOTVIND representerer hele den brede motstanden mot vindindustri i Norge når vi fremmer våre tydelige krav til Regjeringen og Stortinget.

Stopp inngrepene

Stans pågående utbygginger nå!

Trekk konsesjoner

Trekk alle gitte konsesjoner der anleggsarbeid ikke er påbegynt!

Gransk konsesjonsprosessen

Stortinget må pålegge Riksrevisjonen forvaltningsrevisjon av konsesjonsprosessen

Om oss

MOTVIND Norge er en medlemsorganisasjon som tar opp kampen mot vindkraftutbygging på nasjonalt plan.
Mer informasjon kommer når formaliteter vedrørende organisering og aktiviteter er på plass.

Interimsstyret:
Eivind Salen, Sandnes, leder og pressekontakt, mobilnr 900 96 564
Hans Anton Grønskag, Frøya
Torbjørn Lindseth, Sørmarkfjellet

Informasjon:
Nettside: motvind.org
Motvind Norge facebookside: https://www.facebook.com/motvindnorge/
Motvind Norge facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/motvind/
Felles facebookgruppa med La naturen leve: https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/
Instagram: https://www.instagram.com/motvindnorge/ 

Kontakt:
kontakt@motvind.org
motvindnorge@gmail.com

Organisasjonsnr.: 923 421 068
Bankkontonr: 3207 29 68009
Vippsnr: 578069
Spleis: https://www.spleis.no/org/4929

Lytt til erfarne fjellfolk

Det er mange som har sagt noe om utbygging av vindkraft og problemene det medfører. Her er tre stemmer det er verd å lytte til
Harald Kjelstad

Harald Kjelstad

Tidl. direktør i SIVA

"det som nå skjer med bygging av vindkraft i vår vakre natur i vårt langstrakte land er den historisk største raseringa av norsk natur og naturmangfald nokon gong"

Sverre Sivertsen

Sverre Sivertsen

Tidl. Informasjonsdirektør NVE

"Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene"

Dr. Mariana Alves-Pereira

Dr. Mariana Alves-Pereira

Biolog og akustiker

"I know it’s kind of depressing, but these are the scientific facts what we have over 30 years of research."

Nyheter

Offisielt fra Motvind Norge
Vi er som deg, vanlige mennesker med stor kjærlighet til naturen
Det meste av tiden bruker vi på jobb eller med familien, resten går med til å beskytte norsk natur slik at også fremtidige generasjoner kan få glede av den.
Følg oss på Facebook, eller kontakt oss direkte

Bli med - meld din interesse