Våre krav til myndighetene

MOTVIND representerer hele den brede motstanden mot vindindustri i Norge når vi fremmer våre tydelige krav til Regjeringen og Stortinget.

Stopp inngrepene

Stans pågående utbygginger nå!

Trekk konsesjoner

Trekk alle gitte konsesjoner der anleggsarbeid ikke er påbegynt!

Gransk konsesjonsprosessen

Stortinget må pålegge Riksrevisjonen forvaltningsrevisjon av konsesjonsprosessen

Om oss

MOTVIND Norge er en medlemsorganisasjon som tar opp kampen mot vindkraftutbygging på nasjonalt plan.

Styret:
Eivind Salen, Rogaland, styreleder og pressekontakt, mobilnr 900 96 564
Hans Anton Grønskag, Trøndelag
Torbjørn Lindseth, Trøndelag
Anita Haukås Oppedal, Hordaland
Sverre Sivertsen, Oslo
Marit Dahl, Hedmark
Inge Danielsen, Trøndelag
Synnøve Kvamme, Hordaland
Harald Kjeldstad, Sogn- og Fjordane
Kari Merete Andersen, Trøndelag
Eivind Mauland, Agder
Karianne Pettersen, Nordland

Varamedlemmer:
Ole Henrik Kappfjell, Nordland
Jørund Nygård, Sogn- og fjordane
Line Harbak, Trøndelag

Informasjon:
Nettside: motvind.org
Motvind Norge facebookside: https://www.facebook.com/motvindnorge/
Motvind Norge facebookgruppe: https://www.facebook.com/groups/motvind/
Felles facebookgruppe med La naturen leve: https://www.facebook.com/groups/vindkraftutbygging/
Instagram: https://www.instagram.com/motvindnorge/ 

Kontakt:
kontakt@motvind.org

Organisasjonsnr.: 923 421 068
Bankkontonr: 3207 29 68009
Vippsnr: 578069
Spleis: https://www.spleis.no/org/4929

Lytt til erfarne fjellfolk

Det er mange som har sagt noe om utbygging av vindkraft og problemene det medfører. Her er tre stemmer det er verd å lytte til
Harald Kjelstad

Harald Kjelstad

Tidl. direktør i SIVA

"det som nå skjer med bygging av vindkraft i vår vakre natur i vårt langstrakte land er den historisk største raseringa av norsk natur og naturmangfald nokon gong"

Sverre Sivertsen

Sverre Sivertsen

Tidl. Informasjonsdirektør NVE

"Her har politikerne laget et politisk og økonomisk regime som gjør det mulig for sterke kapitalkrefter å gjøre ubotelig skade på nasjonale naturverdier uten å betale en øre til samfunnet for ødeleggelsene"

Nyheter

Offisielt fra Motvind Norge

Saksdokumenter til Landsmøtet

Til landsmøterepresentantene  Stavanger 30. oktober 2019 SAKSDOKUMENTER TIL LANDSMØTET I MOTVIND NORGE 2019 Velkommen til landsmøtet på Frøya 15. -17. november 2019. Frøyværingene har synliggjort både den nasjonale motstanden mot vindkraftverk samt vindkraftregimets mange skyggesider, Les mer…

Vi er som deg, vanlige mennesker med stor kjærlighet til naturen
Det meste av tiden bruker vi på jobb eller med familien, resten går med til å beskytte norsk natur slik at også fremtidige generasjoner kan få glede av den.
Følg oss på Facebook, eller kontakt oss direkte

Bli med - meld din interesse