Etter et initiativ fra de lokale motstandsgruppene mot vindkraft på  Sørmarkfjellet, Frøya og Vardafjell, etableres nå MOTVIND Norge som nasjonalt organ for den folkelige motstanden mot vindindustri i Norge.

Det er mange tusen motstandere av vindkraft i landet vårt i dag. Denne motstanden har lenge savnet et felles talerør, og presse, politikere og myndigheter får nå en adresse å henvende seg til.

Dette er en politisk uavhengig organisasjon der alle er velkomne som medlemmer og som støttemedlemmer.  Alle lokale grupper er invitert til å støtte opp om en samlet nasjonal motstand mot vindkraft, ved å bruke navnet MOTVIND [stedsnavn]

Vi minner om markeringen mot vindkraft foran Stortinget 8. september. Det er videre planer om mange ulike aktiviteter fremover. 

Vi ber om forståelse for at etableringen av en nasjonal organisasjon mot vindkraft er arbeidsintensivt og krevende for de frivillige som utgjør ressursgruppen, og at alt ikke fungerer sømløst fra dag en. Vi takker for mange gode innspill og medlemskapsforespørsler. Alle henvendelser vil bli besvart etter hvert.

Mer informasjon kommer

Vi gir vindindustrien #MOTVIND fra alle kanter


3 kommentarer

Gry Schjøll Hansen · 2. september 2019 08:51

DETTE ER VELDIG BRA! TUSEN TAKK!
MELDER MEG INN!

May Britt Grindheim · 2. september 2019 10:41

Jo mer jeg leser meg opp på denne vindkraftsaken, jo tydeligere blir det at Nve bør granskes! Utfra nyere info om hvilken effekt vindturbiner har på mennesker og dyreliv, at de ikke trekker konsesjoner eller informere kommunene når endringer blir gjort underveis i arbeidet .. Dessuten må politikerne ansvarliggjøres på skattlegging av vindkraft kontra vann, å bygge ut vannkraft vil føre til betraktelig færre inngrep i mennesker/dyr og naturen!

Sven Sletten · 3. september 2019 20:24

Meget bra at flere står samlet mot dette!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *