Høringssvar av 01.11.2019 fra Motvind Norge om vindkraft til havs

Høringssvar fra Motvind Norge Dato: 01.11.2019 Fra Motvind Norge Uttalelse til: Høyringsnotat Forslag til forskrift om fornybar energiproduksjon til havs Forslag til opning av område etter havenergilova. Vindkraft er en lite effektiv og svært kostbar energiteknologi som medfører store negative konsekvenser for natur, samfunn og miljø og der klimaeffekt er Les mer…

Saksdokumenter til Landsmøtet

Til landsmøterepresentantene  Stavanger 30. oktober 2019 SAKSDOKUMENTER TIL LANDSMØTET I MOTVIND NORGE 2019 Velkommen til landsmøtet på Frøya 15. -17. november 2019. Vedlagt ligger saksdokumentene, informasjon om overnatting og transport, og orientering om Frøya-aksjonens fagseminar som arrangeres samtidig. Sakspapirer blir sendt til alle medlemmer. Selve det formelle landsmøtet starter lørdag Les mer…