På talerstolen

Birgit Oline Kjerstad

Maja Kristine Jåma

Hans Magnus Thunestvedt

Siri Fjeseth

https://www.facebook.com/per.oestmoen/videos/10224497858417543

Hans Anton Grønskag

Bernt Brandal

Tore Larsen

Sigmund Lier

MOTVIND Norge representerer en bred motstand mot vindindustri når vi fremmer krav til Regjering og Storting.

Befolkning og folkevalgte trodde vindkraft kunne redde verden fra klimaendringer. I stedet ble vi lurt av smarte selskap og forretningsfolk som gjør raske penger på å rasere natur og selge fellesskapets ressurser ut av landet. Vindkraft løser ingen problemer, den skaper bare nye.  Vi redder ikke klima ved å ødelegge natur.

MOTVIND Norge er folkebevegelsen som stopper vindindustrien og tar naturen tilbake til folket! MOTVIND Norge informerer, påvirker, aksjonerer, dokumenterer, klager og går til sak. Vi  trenger mange medlemmer for å få alt dette til.

Vi får aldri naturen tilbake! Meld deg inn nå!

Følg oss på sosiale medier