Ordforeropproret–kart-nationen

134 ordførere ble hørt!

Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal, startet ordføreroppropet som 134 av landets ordførere tilsluttet seg (38%).

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. november 2020

Del:

Kart/Illustrasjon: Laget av Nationen og brukt i deres sak; «Disse kommunene fikk det som de ville»

Jan Kristensen, ordfører i Lyngdal, startet ordføreroppropet som 134 av landets ordførere tilsluttet seg (38%). Oppropet ble sendt regjeringa ved olje- og energiminister Tina Bru 15.10.2020 i forbindelse med Stortingets behandling av St. meld. 28 «Vindkraft på land – endringer i konsesjonsbehandlingen».

«En stor seier!» uttrykte Kristensen etter at nyheten kom om at FrP og regjeringen hadde kommet til enighet om nye grep om vindkraft (11.11.2020). Ordførerne har fått gjennom sine to viktigste krav – at vindkraftutbygging gjennomføres kun dersom kommunene ønsker dette, og at videre utbygging blir behandlet etter plan- og bygningsloven. Kristensen mener at press fra flere kanter har vært viktig og understreker at motstanden mot dagens vindkraftpolitikk har vært tverrpolitisk.

Reaksjonene på dette forliket har vært ymse. Motvind Norge mener at plan- og bygningsloven vil sikre bedre prosesser, men forutsetter at naturforvaltningen blir styrket på alle plan.

Les mer om ordføreroppropet og se oppdatert oversikt over hvilke ordførere som har signert.

Nye innlegg