Buheii vindkraftverk, Kvinesdal kommune

Ulovligheter i Buheii

De menneskelige omkostningene er store i Buheii-saken. Bildet viser et […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. juni 2022

Del:

De menneskelige omkostningene er store i Buheii-saken. Bildet viser et uthus på gården Nordbø i Kvinesdal. Herfra er det utsikt til Buheii vindkraftverk Foto: Einar Risnes

Det er godt dokumentert at Buheii vindkraftverk i Kvinesdal kommune i Agder, som eies av australske Macquarie Group, i sin helhet er ulovlig iverksatt, og ulovlig driftet. Den eiendomsendringen som ble foretatt i forbindelse med vindkraftutbyggingen i Buheii, var verken omsøkt, varslet, saksbehandlet eller innvilget, noe plan- og bygningsloven krever. Når dispensasjon til eiendomsendring mangler, kan ingen deler av tiltaket iverksettes.

Motvind Norge har nå dokumentert at en eiendomsendring ble matrikulert i forbindelse med Buheii-utbyggingen, uten at det forelå tillatelse etter plan- og bygningslovens § 20-2. Den manglende tillatelsen ble dokumentert gjennom å vise til en såkalt utskiftingsprotokoll. En utskiftingsprotokoll er et rettslig bindende og tinglyst dokument som beskriver hvem som har rettigheter, og til hva, innenfor et definert areal. I Buheii-saken fant vi protokollen i statsarkivet. Når tiltakshavere har plikt til å søke og må få tillatelse i forkant av eiendomsendringer, skyldes det at flere parter kan ha rettigheter. Utskiftingsprotokollen i Statsarkivet beviser at parter med rettigheter ikke ble respektert av utbygger i Buheii. Kun den som besitter rettighetene, eller en som disponerer gyldig fullmakt, kan signere en søknad om å foreta en eiendomsendring. Motvind Norge har sendt kopi av utskiftingsprotokollen til Statsforvalteren i Agder, Kvinesdal kommune, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Olje- og energidepartementet (OED) og flere andre instanser. Både kommunen og NVE har ansvar for å kontrollere at rettighetshavere er ivaretatt.

Som vi tidligere har påvist, får det store konsekvenser når lover og regler ikke respekteres. Følgefeilene i Buheii-saken er svært alvorlige. Naturen i området har blitt påført irreversible skader, og de økonomiske motivene som har drevet frem fauna- og miljøkriminaliteten, er åpenbare. De menneskelige omkostningene er store, og rettsikkerhetsofre venter fortsatt på oppreisning. I Motvind Norge stiller vi oss uforstående til at parter skal måtte gå til rettssak for å bli ivaretatt. Landets innbyggere må kun stole på at lover og regler blir fulgt, også i vindkraftsaker.

Motvind Norge har, i et brev datert 5. juni, bedt Statsforvalteren i Agder om å revurdere en tidligere påstand om at vindkraftutbyggingen i Buheii ikke ble påbegynt ulovlig. Videre ber vi Statsforvalteren revurdere utsagnet om at det ikke skal være nødvendig å foreta seg noe i saken. Når lover og regler systematisk brytes, forventer vi at Statsforvalteren foretar seg noe. Vi kan ikke ha det slik at landets innbyggere må kjempe for rettssikkerheten uten støtte fra forvaltningen.

Her kan du lese flere dokumenter i Buheii-saken.

Meld deg inn i Motvind Norge her!