Elektrifisering av sokkelen, Fjeseth

Ber Offshore Norge dokumentere klimaeffekt

Hogne Hongset ber Offshore Norge svare på hvor mange tonn […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

1. september 2022

Del:

Hogne Hongset ber Offshore Norge svare på hvor mange tonn de globale CO2-utslippene blir redusert med, hvis vi bruker 9 TWh strøm for å elektrifisere olje- og gassproduksjonen. Grafisk design: Siri Fjeseth

Elektrifisering av oljeplattformer gir positiv klimaeffekt, hevder fagsjefen i Offshore Norge. Hogne Hongset etterlyser dokumentasjon.


Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge


Skribenten er ansvarlig for innholdet i teksten.

Innlegget ble først publisert av KSU som et tilsvar på dette innlegget.

Ann-Cathrin Vaage, fagsjef klimapolitikk i Offshore Norge (tidligere Norsk olje og gass i NHO), gjentar i KSU 26. august påstanden om at jeg tar feil når jeg hevder at elektrifisering av sokkelen med strøm fra land gir økte klimautslipp. Hun skriver: «Gassituasjonen i Europa gjør at de bruker stadig mer kull. Å erstatte dette kullet med gass fra Norge har en betydelig klimaeffekt.» Vi får anta at hun mener positiv klimaeffekt, dvs at CO2-utslippene går ned!

Men fagsjefens påstand er etter min mening riktig bare for den ordinære gasseksporten. For den ekstra gassen som frigjøres når strøm fra land overtar for gassturbiner på sokkelen, er dette bare halve sannheten. For den strømmen vi sender til sokkelen, for å slå ut gasskraft der, ville vi alternativt ha eksportert til utlandet der den ville slått ut kullkraft. Det samme gjelder også for landanlegg som er del av olje- og gassindustrien, som f.eks Kårstø. Kullkraft har omtrent dobbelt så store CO2-utslipp som gasskraft. Og strøm kan brukes bare en gang.

Jeg er ikke alene om å mene dette. Klimaforsker Asbjørn Torvanger i Cicero, senter for klimaforskning, uttalte dette til NRK 25. august: «Det er nettopp fordi vi er sterkt integrert i det europeiske kraftsystemet, at det å sende vannkraften til sokkelen, betyr at vi må bruke mer kull i det europeiske kraftsystemet.» Men fagsjefen begrenser seg til bare å gjenta påstanden om at elektrifisering av olje-og gassindustrien med strøm fra land gir reduserte globale CO2-utslipp. Hun skriver: «Og selv om dette skulle medføre at vi i perioder eksporterer mindre strøm til Europa eller må importere strøm, så er nettoeffekten uansett at det totalt sett blir mindre klimagassutslipp. Både for Norge og globalt.»

Asbjørn Torvanger i Cicero: «Det er nettopp fordi vi er sterkt integrert i det europeiske kraftsystemet, at det å sende vannkraften til sokkelen, betyr at vi må bruke mer kull i det europeiske kraftsystemet.» 

Det er overraskende at fagsjef Vaage ikke belegger denne påstanden med noen form for dokumentasjon eller henvisning til dokumentasjon. Vi må anta at Offshore Norge har en logisk og faktabasert forklaring bak påstanden. Den forklaringen er så langt en hemmelighet! En påstand blir ikke mer troverdig om den gjentas aldri så mange ganger. Jeg utfordrer derfor fagsjef Vaage til å BEGRUNNE påstanden. Som utgangspunkt kan hun bruke den oversikten Norsk Olje og Gass (som altså nå heter Offshore Norge) selv offentliggjorde i januar 2021. Den er slik:

Ifølge oversikten fra daværende Norsk olje og gass bruker vi i år vel 9 TWh strøm for å elektrifisere olje-og gass-sektoren. Det er omtrent det Oslo bruker på et år. Så spørsmålet til fagsjef Vaage blir dette: Hvordan begrunner Offshore Norge, med konkrete tall for volumer og utslippsfaktorer for kullkraft og gasskraft, at det å bruke 9 TWh strøm for å elektrifisere olje-og gassproduksjonen gir større reduksjoner i de globale CO2-utslippene enn å sende denne strømmen, i eksisterende sjøkabler, direkte til kontinentet og/ eller England?

Hvordan begrunner Offshore Norge […] at det å bruke 9 TWh strøm for å elektrifisere olje- og gassproduksjonen gir større reduksjoner i de globale CO2-utslippene enn å sende denne strømmen, i eksisterende sjøkabler, direkte til kontinentet og/ eller England?

Hvis fagsjef Vaage og Offshore Norge fastholder sine gjentatte påstander i saken, er det også av interesse å få vite hvor mange tonn reduserte globale CO2-utslipp som Offshore Norge mener blir effekten av å bruke 9 TWh strøm for å elektrifisere olje-og gassproduksjonen. Hvis Offshore Norge ikke legger fram noen dokumentasjon for sine påstander i saken, lar jeg leserne selv gjøre seg sine tanker om grunnen til det.

En påstand blir ikke mer troverdig om den gjentas aldri så mange ganger.


Nye innlegg