Clara S-P, illustrasjon 25.11.22

Vindkraftmotstand handler ikke om NIMBYism, ifølge bacheloroppgave

Sommeren 2021 reiste Clara Schade-Poulsen rundt i Norge for å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

25. november 2022

Del:

Sommeren 2021 reiste Clara Schade-Poulsen rundt i Norge for å snakke med vindkraftmotstandere og forstå hva som motiverer dem. Resultatet ble en bacheloroppgave som nå er tilgjengelig for allmennheten. Grafisk design: Motvind Norge

Vindkraftmotstanden i Norge handler ikke om NIMBYism, mener Clara Schade-Poulsen, som har skrevet bacheloroppgave om temaet.


Tekst: Clara Schade-Poulsen


Sommeren 2021 reiste jeg rundt i Norge for å møte vindkraftmotstandere i ulike deler av landet for å høre deres historier. Jeg forsket på hvorfor motstandsbevegelsen oppsto, og hvordan de som er involvert i den, blir påvirket av å være en del av den. Forskningen skulle brukes til min bacheloropgave i antropologi på SOAS (School of Oriental and African Studies i London). Et år senere avleverte jeg den vedlagte oppgaven, og fikk First Class, den høyeste karakteren man kan få ved dette universitet i England.

Oppgaven min peker på at vindkraftmotstanden i Norge langt ifra handler om NIMBYism.

Oppgaven min peker på at vindkraftmotstanden i Norge langt ifra handler om NIMBYism. Riktig nok engasjerer de fleste vindkraftmotstandere seg først i bevegelsen når et naturområde nær dem blir påvirket. Engasjementet deres er likevel ikke drevet av en rasjonell, selvisk bekymring om att beskytte «egen» natur og opprettholde verdien på egen bolig, som man forbinder med NIMBYism. Tvert imot motiveres motstanden av en personlig forbindelse til den naturen som påvirkes, som gir en utvidet forståelse av den ødeleggelsen som følger med utbygging av vindkraft.

Tvert imot motiveres motstanden av en personlig forbindelse til den naturen som påvirkes, som gir en utvidet forståelse av den ødeleggelsen som følger med utbygging av vindkraft.

Vindkraftmotstanderes kritikk av vindindustri handler om mer enn naturødeleggelser i nærområder. Det er også en kritikk av den norske stats klima- og naturpolitikk, og en kritikk av hvordan internasjonale selskapers interesser prioriteres foran lokalbefolkningens behov. Kampen mot vindturbiner påvirker mange vindkraftmotstandere dypt. Deltagelsen i motstandsbevegelsen påvirker både forholdet til naturen, tilliten til den norske staten og det politiske engasjementet. Vil dere vite mer, kan dere lese oppgaven som er tilgjengelig i sin helhet her:

Vindkraftmotstanderes kritikk av vindindustri handler om mer enn naturødeleggelser i nærområder.

Nye innlegg