snudd-i-synet-paa-vindkraft-nrk-skjermdump

60% av politikerne ville sagt NEI i dag!

NRK har kartlagt holdningene hos poltikere og presenterer oppsiktsvekkende endringer til vindkraft. 60% av politikerne i vindkraftkommunene er i dag negative, kun 20% er positive til vindkraft.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. juli 2020

Del:

Bilde: Skjermdump fra saken på nrk.no

NRK har kartlagt holdningene hos poltikere og presenterer oppsiktsvekkende endringer til vindkraft. 60% av politikerne i vindkraftkommunene er i dag negative, kun 20% er positive til vindkraft. 

Olje- og energidepartementet er freidige nok til å overlate ansvaret til lokale politikere som skal ha endret syn. Det som har skjedd er at de først nå har fått tilstrekkelige opplysninger til å forstå konsekvensene. Beslutningsgrunnlaget og informasjonen fra konsesjonssøkerne og energimyndighetene har vært for dårlig. Slik mange har påpekt gang på gang i flere tiår.

De siste 20 årene har vindkraftbransjen herjet fritt, laget hemmelige avtaler med grunneiere, pleid politiske kontakter og lokale myndigheter før prosjektene ble løftet fram i offentligheten. De har lovet «gull og grønne skoger» med eiendomsskatt, arbeidsplasser og gapahuker, mens faktiske konsekvenser er nedtonet. I siste fase er prosjektene godkjent endret og utvidet med større turbiner og bredere veger enn i gitt konsesjon. Dette uten ny konsesjonsbehandling og uten at lokale politikere eller andre har fått påvirke beslutningene. Vindkraftverkene på andre sida av fjellene har vært ikke-tema.

Prosjektene dukker opp på initiativ fra vindkraftspekulantene. Det har vært umulig for lokale og regionale politikere å ta gode langsiktige beslutninger, de har ikke fått presentert fakta. Ikke av konsesjonssøkerne. Ikke av sentrale myndighetene. Prosjektene i «fase 0» – de som er under oppseiling og unntatt offentligheten – de er de skumle.

Kartlegginga NRK har gjort viser en total systemsvikt som undergraver demokratiet på alle plan og avslører manglende beslutningsgrunnlag og kontroll fra sentrale myndigheter. Det er alvorlig å påstå at lokale  folkevalgte har endret syn, når sannheten er at de fikk feil og mangelfull informasjon som grunnlag for beslutninger! NRK har kartlagt synet til 254 politikere