20211112_143949

Å bygge mer vindkraft vil kunne øke strømprisene enda mer

Mer ustabil vindkraft vil øke presset for å bygge enda […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

13. oktober 2022

Del:

Mer ustabil vindkraft vil øke presset for å bygge enda flere utenlandskabler, eksempelvis hybridkabler, til europeiske høyprismarkeder. Bildet viser vindturbiner som sluttet å fungere etter kort tid på værharde Frøya. Foto: Jørn Are Johansen


Tekst: Sveinulf Vågene, rådgiver i Motvind Norge


I kraftbransjen henger alt sammen med alt. Mer vindkraft vil føre til en dominoeffekt som kan øke strømkostnaden enda mer for forbrukerne.

Kronikken ble først publisert i Stavanger Aftenblad.

Det er stor enighet om at det er strømkablene til Europa som er den viktigste årsaken til at de høye europeiske strømprisene har smittet over til Norge. Uten den store økningen i transportkapasitet til utlandet, kunne vi ha skjermet oss for mye av prisøkningen – og tappingen av vannkraftmagasinene. De to siste nye kablene til Tyskland og England utgjør, med sine 2800 MW, en 120 prosent kapasitetsøkning for direkte strømeksport til kontinentalt Europa og UK. Å knytte seg til to av Europas høyest prisede og mest ustabile kraftmarkeder, er å be om trøbbel.

EUs trøbbel blir vårt trøbbel

Energisystemet i EU er svært sårbart for gassprisene grunnet nedstenging av kjernekraftverk i Tyskland og store mengder variabel kraftproduksjon fra vind og sol. Strømprisene våre blir således tett knyttet til prisen på fossil energi som produserer balansekraft i disse landene. Vi blir prisgitt disse landenes energipolitiske feilgrep. Som en nisse som har fått skjegget viklet rundt akslingen på «EU-vogna», dasker Norge nå rundt og rundt.

NorthConnect kabelen til Skottland er inntil videre lagt på is, men den grunngis blant annet slik: «Norge og Sverige vil i løpet av kort tid få store mengder ny vindkraft … vi står overfor et stort kraftoverskudd…». Lignende argumenter linker produksjon av vindkraft også til behovet for Englandskabelen og Tysklandskabelen. Vindkraft er altså et sentralt argument for bygging av utenlandskabler.

Vindkraften produserer i snitt tilsvarende 1/3 av sin installerte kapasitet. Når det blåser mye produserer den imidlertid for fullt. Da oppstår det store topper i kraftproduksjon. Kraftbransjen har lenge visst at disse strømtoppene må eksporteres. Hvis ikke vil kraftprisene i Norge falle drastisk i perioder. Det samme vil da kraftselskapenes inntjening gjøre. Foto: Jørn Are Johansen

Høye strømpriser – en villet politikk

Det er ingen hemmelighet at både kraftbransjen og våre regjeringer lenge har ønsket seg høyere strømpris for å gjøre vindkraften lønnsom. I 2013 uttalte OED-statsråd Tord Lien, i Erna Solbergs regjering, at utenlandskablene skulle være et virkemiddel for å få høyere strømpriser. Slik ble vindkraften den viktigste årsaken for å bygge utenlandskablene som er hovedårsaken til at vi nå ikke klarer å få kontroll over strømprisene. Vi kan i stor grad takke lobbyistene i vindbransjen for de høye prisene.

Det er ingen hemmelighet at både kraftbransjen og våre regjeringer lenge har ønsket seg høyere strømpris for å gjøre vindkraften lønnsom.

Vindkraft er ferskvare og kan ikke lagres. Nettet må derfor dimensjoneres for å ta unna strømtoppene den dagen det blåser mest over hele landet. Det betyr at mye, ellers unødvendig, kostbart nett blir bygd. Kostnaden ender opp på nettleien vår. Den har vokst kraftig de siste årene. På vei til kundene tapes ca. 10 prosent strøm i nettet. Kostnadene betales av strømkundene over nettleien. Også når kraften går til utlandet legges kostnaden for strømtapet til nettleien vår – pluss avgifter.

En dråpe i havet

Mer vindkraft vil ikke redusere strømprisene av noen som helst betydning fordi strømprisene nå settes i EU. Det vil bare bli en dråpe i havet i et europeisk strømmarked som er 25 ganger så stort som hele Norges strømforbruk. Det er en illusjon å tro at vi kan påvirke strømprisene i EU av betydning. Mer ustabil vindkraft vil også øke presset for å bygge enda flere utenlandskabler, eksempelvis hybridkabler, til europeiske høyprismarkeder.

Mer vindkraft vil ikke redusere strømprisene av noen som helst betydning fordi strømprisene nå settes i EU.

Flere kabler vil, som vi nå vet, drive strømprisene ytterligere opp. Vindkraften er altså den viktigste underliggende årsaken til de høye norske strømprisene. Å fremtvinge mer vindkraftutbygging, slik regjeringen nå gjør, er et feilgrep. Det kan drive opp forbrukernes strømkostnad enda mer. Og verdien av den urørte naturen som vil tapes er ufattelig stor.