Skal vi kaste bort den naturen tidligere generasjoner har forvaltet. spør innleggsforfatteren? Bildet er tatt i Salten i Nordland, hvor Nordic Wind vil bygge ut vindindustri. Foto: Motvind Nordland

Ærlig talt!

Konsekvensutredninger i vindkraftsaker inngår i konsesjonssøknadene og kan slett ikke […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

28. februar 2024

Del:

Konsekvensutredninger i vindkraftsaker inngår i konsesjonssøknadene og kan slett ikke regnes som uhildede undersøkelser, advarer Kjetil Sørbotten.

Tekst: Kjetil Sørbotten, Motvind Nordland


Ærlig talt!

Nordic Wind vil gjerne profittere på vår felles natur. Det er absolutt forståelig. Å skaffe seg tilgang til store arealer og naturressurser for knapper og glansbilder er jo en taktikk som har vært vellykket i mange århundrer. Manhattan ble kjøpt av Canarsee-indianerne i 1626 for knapper og glansbilder verdt ca 24 dollar.  Men å tro at det skal gå i et opplyst samfunn vil jeg kalle dristig. Og å tro at dette skal gå i Nordland, et anfall av hybris.

Vi kjenner nemlig verdien av vår felles natur her i Nordland. Vi kjenner verdien av generasjoners bruk og nytte av naturen. Vi kjenner verdien av våre fjell. Verdien av stillheten og evigheten i naturen. Vi kjenner naturkreftene. På godt og vondt.  Vi vet hvor vi bor. Og hvorfor vi bor her.

Vi har ikke Peterskirken eller Notre-Dame her. Ikke Eiffeltårnet eller operahuset i Sydney heller. Men vi har Børvasstindan og Landegode. Vi har Klettkoven og Sandfjellet. Vi har en praktfull natur. Det er våre praktbygg. Det er våre katedraler. Det er vår stolthet, vår identitet.

Når da Nordic Wind tror at de kan kjøpe dette for knapper og glansbilder, eller 30 sølvpenger som det også kan kalles, må det være på grunn av manglende forståelse av hvem de står overfor.

«Og ett har vi visserlig sanna. Vi e hardhausa vi som du»

Så er det nok sikkert de som faktisk tror at disse planene er et gode for oss her oppe.  Det er det ikke. Fu-Gen, som står bak dette, har investorer som forventer avkastning på sin kapital. Vi må regne med at de kan jobben sin og at de er opptatt av at investorene får mest mulig igjen for sine investeringer. Det betyr så mye som mulig til investorene og så lite som mulig til oss.  Å tro noe annet er rett og slett naivt.

Videre tviler jeg sterkt på at israelske og sveitsiske investorer bryr seg om våre levekår eller trivsel. De driver ikke med veldedighet.

Hvis man tillater en konsekvensutredning under påskudd av å finne ut om området er egnet for vindkraft, har man allerede tatt et valg. For det finnes ingen grunn til å undersøke det hvis man ikke vil ha det.

Dette er et verdivalg. Skal vi, en generasjon, kaste bort det tidligere generasjoner har forvaltet? Skal vi, denne generasjonen, ta dette valget for generasjoner som kommer etter oss? Har vi rett til det?

«Berg dette lille du gav oss.  Den dagen du fløtta oss hit»

Jeg synes ikke vi har den retten. Fordi det finnes veldig mange andre måter å produsere energi på som ikke fordrer ødeleggelse av vår natur.  De mulighetene må vi bruke før vi i det hele tatt vurderer å ødelegge den uvurderlige naturen vår.  Fram mot 2030 kan vi skaffe til veie over 20 TWh ved å satse på enøk, effektivisering av eksisterende vannkraft og solceller på næringsbygg og industribygg. Det tilsvarer mer enn 12 vindkraftanlegg på samme størrelse som det man nå planlegger i Salten

«Guds fred over fjellet og åsen.  La det gro der vi bygge og bor»

Vi har fremdeles politikere som tror at en konsekvensutredning er en fornuftig måte å skaffe seg kunnskap på. Det er i alle fall det de sier. Samtidig er jeg redd for at noen av dem vet at det ikke er det. Konsekvensutredning er en del av konsesjonssøknaden og slett ikke en uhildet undersøkelse. Den skal kun finne ut om fordelene ved en utbygging er større enn ulempene. Da snakker vi om de samfunnsmessige fordelene. Fordelene og ulempene vektes og vi har liten innflytelse på vektingen. Og det er utbygger som bestiller og betaler for denne. Mange av disse undersøkelsene har vist seg å være svært mangelfulle, og de tar lite eller ingen hensyn til folkehelseperspektivet, trivsel, bolyst eller vår kultur og identitet.

Hvis man tillater en konsekvensutredning under påskudd av å finne ut om området er egnet for vindkraft, har man allerede tatt et valg. For det finnes ingen grunn til å undersøke det hvis man ikke vil ha det.

Du ser oss i mørketids landet

Du signe med evige ord

Husan og fjellet og vannet

Og folket som leve her nord

Konsekvensutredning for å ta et verdivalg?

Nei, ærlig talt!


Teksten ble først publisert av Avisa Nordland.