engerfjellet-nord-odal-2

Akershus Energi AS i Nord -Odal – starter på Engerfjellet

I løpet av få dager starter arbeidet for fullt med å bygge vindkraftverk.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. mai 2020

Del:

Foto: Dag Dæhli

I løpet av få dager starter arbeidet for fullt med å bygge vindkraftverk.

Status er at avskogingen begynte 18.5. og de har startet byggeprossessen for fullt, først på Engerfjellet og så Songkjølen-området. Akershus Energi har allerede begynt å søke om diverse endringer i opprinnelig plan. 
Vindkraftsaka har mer eller mindre ødelagt 7 år av mange engasjerte personers liv, her som så mange andre steder. 

Nord-Odal kommune melder på sine nettsider at Akershus Energi mandag 18.5. formelt har varslet NVE om byggestart for Songkjølen og Engerfjellet vindkraftverk.

– Entreprenøren Implenia vil umiddelbart gå i gang med innledende forberedelser gjennom inspeksjon av området med droner og noen prøvegravinger.

– Etter disse innledende aktivitetene er målet å starte avskogingen denne uken i både Engerfjellet og Songkjølen. Framdrift og aktiviteter vil bli nærmere diskutert med entreprenør i dag, og Akershus Energi vil komme tilbake med en mer oppdatert framdrifts- og aktivitetsplan når dette er klart, skriver Nord-Odal kommune.

Emil Orderud, prosjektleder og daglig leder i Akershus Energi Wind AS, bekrefter overfor Glåmdalen at man nå starter opp arbeidet. Akershus Energi Wind AS er utbyggings- og driftsselskapet til Akershus Energi.

– Et varsel om igangsetting er en formalitet, opplyser Orderud. – Vi starter på Engerfjellet. Innen kort tid skal entreprenøren sette inn helikopter og drone for å få en oversikt over området, i tillegg blir det prøvegraving og avskoging.

Prosjektlederen opplyser at Elvia allerede er i gang med å etablere nett-tilknytningen, som er et eget prosjekt.
– Implenia er vår hovedentreprenør, som igjen har engasjert lokale SB Skog som underentreprenør. Skogsmaskiner driver allerede i området for en annen grunneier, og så snart de er ferdige starter avskoging i vindkraftparken, forklarer Orderud.

Han forteller at det framover vil bli mye aktivitet, og i løpet av noen uker skal de litt større anleggsmaskinene være på plass. Blant det som skal gjøres først er utvidelser av eksisterende skogsbilveier og etablering av nye veier inn i områdene.

– Brakkerigger kommer også snart, men det vil ta noen måneder før vi er på topp når det gjelder anleggsaktivitet.

Emil Orderud forteller at det er aktuelt med brakkerigger både ved Milepelen på Sand og andre steder.

– Vi har vært i møter med Milepelen, men de har begrensninger med sine 26 senger. Det kommer til å bli noen tusen overnattinger i anleggsperioden.

Nye innlegg