aksjonsbilder-ASKO-1

Aksjoner mot ASKO Norge  

Motvind Norge sammen med Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet krever umiddelbar […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

29. januar 2021

Del:

Motvind Norge sammen med Norges Miljøvernforbund og Naturvernforbundet krever umiddelbar stans av alt anleggsarbeid tilknyttet det omsøkte Lillesand vindkraftverk i Nordbømarka i Lillesand.

Fredag 29. januar markerer disse organisasjonene mot ASKO’s ulovlige igangsatte anleggsarbeid i Nordbømarka. Aksjonene skjer ved  ASKO-lagrene i Arnadalen i Bergen, Tiller i Trondheim, Ålgård i Rogaland og Lillesand i Agder. ASKO vil bygge tre 205 meter høye vindturbiner med belysning – i ikke-fornybar sørlandsnatur, i Nordbømarka, det største sammenhengende naturområdet i Lillesand.  Om anlegget får alle tillatelser og realiseres, vil det bli blikkfanget i skjærgården fra Arendal til Kristiansand. ASKO-eide Lillesand Vind AS og Repstad Anlegg AS har 26. januar startet forberedelser av anleggsarbeid med gravemaskiner og skogsmaskiner. Dette er mot befolkningens vilje og før kommunen har behandlet søknaden slik det kreves for å kunne realisere anlegget på lovlig måte.

NVE uttaler på kommunens nettsider 28. januar at alle tillatelser er gitt. Dette er ikke tilfelle. ASKO Fornybar AS’s søknad skal behandles av bystyret i Lillesand først 8. februar.

2. desember vedtok et enstemmig bystyre at klage som har ligget ubehandlet siden 19. juni på et vedtak om dispensasjon til vindkraftverket skal behandles. I samme møte vedtok bystyret å etterkomme innbyggerforslag om ny behandling av hele vindkraftsaken.

ASKO ønsker nok å markere samfunnsansvar, men man viser ikke samfunnsansvar ved å ta naturen fra folk, i bytte med vindkraft som vi ikke trenger og uten tillatelse fra kommunen! ASKO sitt hastverk bunner i jakten på framtidig fortjeneste betalt av norske husholdninger over strømregninga og skatteseddelen. For å komme inn under ordningen med grønne sertifikater må være vindkraftverket i drift 31.12.2021.

Vindkraft oppfattes ikke som bærekraftig eller samfunnsansvar. Kundene lar seg ikke bløffe!

Vi aksjonerer på vegne av 70 % av befolkningen som er mot vindkraft i bytte med natur. ASKO vil være tjent med å skrinlegge dette og ev. andre vindkraftprosjekt.

Dette prosjektet er et overgrep og en svært dårlig sak for ASKO sitt omdømme som matvareaktør. ASKO kan velge å vise samfunnsansvar ved å stanse anleggsarbeidet og skrinlegge prosjektet. I motsatt fall kan ASKO Norge og Norgesgruppens samarbeidende kjeder som Spar, Meny, Joker og flere belage seg på aksjoner og boikott. Naturglede, ikke bare matglede, er viktig for befolkninga, og det bør ASKO selskapene ta på alvor. Vi viser samfunnsansvar, derfor aksjonerer vi i dag. Det vil vi fortsette med.

Kontaktpersoner
Motvind Norge Torbjørn Lindseth  tlf: +47 45 69 22 68
Naturvernforbundet Agder: Peder Johan Pedersen tlf. +47 456 05 646

ASKO – Legg ned Lillesand vindkraftverk

NVE Lillesand vindkraftverk

Nye innlegg