AEK, nytt foto 08.11.22

I en ny rapport avlyser Alternativ energikommisjon (AEK) behovet for mer vindkraft på land

Den Alternative energikommisjonen bekrefter det Motvind Norge alltid har sagt, […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

8. november 2022

Del:

Den Alternative energikommisjonen bekrefter det Motvind Norge alltid har sagt, at det ikke noe grunnlag for å påføre natur, biologisk mangfold og befolkning mer skade og lidelser gjennom vindkraftutbygging.  Grafisk design: Siri Fjeseth

AEK registrerer at hverken Statnett eller NVEs fremtidsprognoser viser behov for mer vindkraftutbygging på land frem til 2050. Dermed avviser de det påståtte behovet for mer vindkraft.

Alternativ energikommisjon (AEK) publiserte 7. november en rapport som mange har vært spente på. Motvind Norge mener det er svært mye bra i rapporten når det gjelder energipolitikk- og forvaltning, samt strømpriser. Blant annet påpeker AEK at hverken Statnett eller NVEs fremtidsprognoser viser behov for mer vindkraftutbygging på land frem til 2050.

Veldig mange av oss har sett oss lei på at kraftbransjen, på feilaktig grunnlag, hevder at det vil bli kraftmangel og at det derfor må bygges ut mer vindindustri. Det er derfor svært positivt at AEK, som er en tung kommisjon med bred erfaring, tydelig avviser det påståtte behovet for mer vindkraft. AEK bekrefter dermed det Motvind Norge alltid har sagt, at det ikke er noe grunnlag for å påføre natur, biologisk mangfold og befolkning mer skade og lidelser gjennom vindkraftutbygging. 

AEK bekrefter det Motvind Norge alltid har sagt, at det ikke noe grunnlag for å påføre natur, biologisk mangfold og befolkning mer skade og lidelser gjennom vindkraftutbygging. 

I rapporten blir det foreslått utbygging av havvind som skal forsyne oljeinstallasjoner og tilhørende landanlegg med strøm. Satsning på havvind er noe Motvind Norge advarer mot.