crypto-blog-featured-image1

Alvoret

Vi skjønner alvoret. Vi som er med i Motvind. Vi […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

1. mars 2020

Del:

Vi skjønner alvoret. Vi som er med i Motvind. Vi som følger de ulike gruppene på Facebook. Vi som er engasjert i kampen. Vi tusenvis og titusenvis. Vi setter av all tid, all energi. Det er ikke noe som er viktigere akkurat nå.

Rikspolitikerne og de ansvarlige er ikke i nærheten av å skjønne det. De tror ennå dette kan løses med «PR-kampanjer» og «kommunikasjon». Regjeringsmedlemmer og stortingspolitikere, med de viktigste vervene vi har i landet, stiller opp i presse og medier, snakker innlærte fraser, men vil ikke ha noen samtale med oss, og i alle fall ikke høre hva vi har å si.

Leserbrevet statstråd Tina Bru lånte underskriften sin til denne uken, om Fosen-anleggene som er Kinderegg av gode ting, var regelrett skremmende. Det samme var målet om å ha nye retningslinjer for konsesjonsprosessene klare til sommeren. Og statsminister, klimaminister og andre viktige folk i posisjoner kappes om å karakterisere oss med navn som skal hindre oss fra å bli større.

De har ikke skjønt alvoret. De har ikke satt seg inn i saken. Det har vi i Motvind.

Derfor går vi ikke inn i uvesentlige diskusjoner. Vi inviterer til dialog, vi har sendt brev til samtlige partier, vi har sendt brev til flere av ungdomspartiene, vi ber dem møte oss, og finnes oss ikke i at de ikke vil det. Så vi skriver og purrer. Og i samtaler finner vi oss ikke i lettkjøptheter om at «nå skal konsesjonsprosessene bli bedre». Det er kosmetiske endringer. Vindkraften er problemet. Slik den blir bygget ut i Norge er det en energipolitisk skandale.

Vi jobber med konkrete saker. Denne uken er det gjort arbeid i hvert fall i: Davvi, Sandhaugen, Andmyran, Øyfjellet, Innvordfjellet, Frøya, Bremangerlandet, Tysvær (3 anlegg), Vardafjell, Buheii og Oddeheia og Birkeland. For å nevne noen. Det blir også gjort arbeid for: Sjonfjellet, Sørmarkfjellet, Haramsøy, Faurefjell og Skorveheia. Statusen for disse prosjektene er veldig forskjellig, men vi i Motvind oppfyller formålet vårt med å kjempe i mot vindkraftutbyggingen fra planleggingsstadiet (Davvi) til langt fremskredet utbygging (Frøya, Sørmarkfjellet og Vardafjellet).

Vi skriver høringsuttalelser, klager, vi forbereder rettslige skritt, vi påvirker kommunepolitikere og fylkespolitikere, vi gir råd til den lokal motstanden, og vi forsøker også å påvirke forvaltningen (NVE) og departementet (OED). Vi løfter sakene frem, og sprer informasjon, og vi er på hogget når utbygger forsøker å lirke et anlegg gjennom, tross all motstand.

For Sandhaugen falt en dom i Oslo tingrett, staten ble dømt til å betale erstatning til utbygger for at anlegget ikke får utsatt frist, og dermed ikke lar seg realisere. Det er et knøttlite anlegg i gamle Troms fylke, Tromsø kommune, først et testanlegg på 7 MW, så utvidet til et ordentlig anlegg på 16 MW, men det går ikke under vår radar. Vi skal gå nøye gjennom dommen, og se om vi ikke kan finne innfallsvinkler som gjør at staten vil vinne når dommen nå forhåpentligvis blir anket.

Det er mange detaljer å skrive om alle sakene jeg har nevnt. Det hjelper oss enormt når vi klarer å få den lokale motstanden så effektiv, at kommune og fylke kommer på lag, sånn at vi kan bruke argumentene våre gjennom dem. Vi har fremgang i dette langs hele Sør-Norge, og oppover Vestlandet, men vi opplever tilbakeslag også, som nå i Birkeland, hvor avstemningen akkurat ikke gikk vår vei. Vi lærer imidlertid lynraskt, og tetter hullene. For Faurefjell kom akkurat gladmeldingen om at Fylkesmannen ikke godkjenner klagen fra Norsk Vind, og at staten må bruke Statlig arealplan om det anlegget skal gjennomføres.

Prøver de på det, slenger vi Elden-advokatene på dem. Statlig arealplan for at Norsk Vind skal gjenta overskuddet de hadde i 2018, 317 millioner. Statlig arealplan og ekspropriasjon for at rike multimillionærer skal bli enda rikere. Går ikke det. Folket sier nei.

Avslutningsvis litt organisasjon: Jeg fikk nettopp selv regningen for medlemskapet mitt på Vipps, betalte straks, og alt ser ut til å være greit. Håper mange, mange har samme erfaring! Jeg ser det er litt forvirring i kommentarfeltene på Facebook. Meg bekjent skal tingene fungere nå. Meld dere inn, og rekrutter venner og kjente og folk dere treffer på deres vei. Det blir vanskeligere for de ansvarlige politikerne å avvise oss, når vi har mange i ryggen. Dette er superviktig!

Landsmøtet blir 25 april i Rogaland, sannsynligvis Sandnes og Vardafjell. Det er bare å holde av datoen, og bestille billetter. Innkalling til alle medlemmer vil komme 6 uker før, slik det står i vedtektene.

Og så vil jeg benytte anledningen til å ønske velkommen i familien alle lokale grupper med Motvind i navnet: Oslo, Andmyran, Øyfjellet og Sjonfjellet! Vestland, Sørvest og Nordvest finnes også, Agder er under oppseiling, flere vil komme. Dette trengs, den lokale motstanden ytes best lokalt. Det er mye bra på gang!

Det er dette arbeidet som må fortsette. Vi må vokse så de skjønner alvoret. Vi har argumentene, vi trenger medlemmer så vi får kraft og tyngde bak dem. Vi trenger lokale grupper til å yte lokal motstand. Vi trenger frivillige til å hjelpe til med de tusen ting å gjøre, vi trenger pengestøtte og vi trenger tips, vi trenger deg og alle de du kan mobilisere.

Så blir vi ordentlig Motvind. Da skjønner de alvoret. Det haster.

Nye innlegg