egg-paa-reir-anmodning-om-stans-anlegg

Anmodning om stans av anleggsarbeid i hekke- og yngletida

Våren er hekketid, og fugler og dyr trenger ro og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

30. mai 2020

Del:

Våren er hekketid, og fugler og dyr trenger ro og fred for å få fram avkom. Motvind Norge har i dag bedt politiet om å formidle til tiltakshaverne Tysvær Vindpark AS i Tysvær, Eolus Vind AS i Øyfjellet og Zephyr AS på Haramsøya om å innstille all anleggsaktivitet i hekke- og yngletiden.

Begrunnelse:

  1. Alle konsesjonærer må sørge for alle tillatelser før oppstart, og ikke opptre på en måte som strider mot lovverket.
  2. Anleggsarbeid i hekketiden er forbundet med straffeansvar, både med hjemmel i dyrevelferdsloven og naturmangfoldloven.
  3. Motvind Norge forventer at politiet handler på vegne av alle innbyggere og dyrelivet i politidistriktet og ikke bare til fordel for konsesjonær.

Se brevene her:

Anmodning av stans av anleggsarbeid Tysvær vindkraftpark

Anmodning om stans av anleggsarbeid Øyfjellet

Anmodning om stans av anleggsarbeid Haramsøya

Nye innlegg