Sammenhengende naturområder og viktige leveområder for ville dyr forsvinner når det bygges ut vindindustri. Illustrasjon: Anita Haukås Oppedal

Arealbruk i monsterklassen

Monstermaster er et kjent begrep her på Vestlandet. Hva skal […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

2. mai 2023

Del:

Monstermaster er et kjent begrep her på Vestlandet. Hva skal man da kalle vindturbiner?

Tekst og illustrasjon: Anita Haukås Oppedal


Jeg har lenge vært grepet av uro over de enorme inngrepene som vindturbiner krever. De kan ikke løftes inn i terrenget slik som monstermaster kan. Vindkraft krever milevis med enorme veisystemer og oppstillingsplasser. Vindturbinene er dessuten 150-200 meter høyere enn den høyeste monstermast. Skjønner dere hva dette betyr?

Vindturbiner bråker, surrer rundt og blinker. Natt og dag. Bråker fortsatt en vindstille dag. Knaker og knirker. Og blinker om natten. Alltid. Og de er ekstremt høye. Nå kommer vindturbiner på 220 meter. På toppen av fjellene. Over skogene.

 

Vindkraft krever milevis med enorme veisystemer og oppstillingsplasser.

Naboer plages. Eiendomsverdier faller. Myrer punkteres. Fugl dør. Turområder blir industriområder. Reinsdyr og hjortedyr blir skremt. Beitedyr faller utfor skjæringer i veianlegget. Samisk reinbeiteland ødelegges. Sammenhengende naturområder og viktige leveområder for ville dyr forsvinner.

 

Når det ikke blåser må det leveres balanseenergi. Det kommer fra vannkraften som må effektkjøres hardere enn før. Vassdragene tørrlegges. Fiskeegg tørker ut. Fisken dør. Floraen langs elvebredden lider.

Hva er positivt? Vi får mer energi. Litt mer energi med en høy pris. Litt mer energi til et forbruk som egentlig ikke kan forsvares. Eller som kan selges for en god penge når vi får et større overskudd. Det eksporteres. Ikke nok til at det har noe å si egentlig – for Europa – men Staten Norge tjener penger på det. Og da er det samfunnøkonomisk lønnsomt. Glem naturen. Den tjener vi ikke like mye på….

 

Sammenhengende naturområder og viktige leveområder for ville dyr forsvinner.