Arrangementer og markeringer – planlegging og gjennomføring
Vi setter folket og naturen først og vil være talerør for naturen mot ødeleggelsene som nå skjer med velsignelse fra våre tillitsvalgte i storting og regjering.

Hvordan
Markeringer i det offentlige rom kan gjøres som punktdemonstrasjoner, demonstrasjoner, aksjoner, i demonstrasjonstog, sivil ulydighet, mm

Markeringer kan gjennomføres på mange måter og på fredelig og enkelt vis.
Fakler eller bål i vintermørke skaper stemning og gode bilder.
Flere mindre markeringer er like bra som et stort arrangement.
Markeringene kan være stille eller med lyd.
I vår tid er det viktig å kombinere markeringer med bilder og videoer og ikke minst direktesendinger

Noen forslag
– Fakler eller bål på utfartssted, parkeringsplass, turområde
– Stand der mange ferdes; utenfor kjøpesenter, nærbutikk, togstasjon, torg,
– Markering utenfor Rådhuset
– Markering utenfor eller i et anleggsområde
– Med bannere, plakater med bilder av natur, fra anleggsarbeid og vindkraftverk

Lyd og bilde
Appeller, musikk og sang kan være riktig
Bruk av høyttalere og andre støykilder skal følge lokale støyforskrifter.
Slik bruk skal godkjennes av Politiet.

Smittevernregler
Det er viktig å følge nasjonale og lokale smittevernregler. Markeringene kan enkelt gjøres trygge ettersom det er antall markeringer, ikke antall deltakere, som er vesentlig.

Minner om:
– Hold deg hjemme dersom du er syk eller har symptomer
– Hold minst 1-meter avstand til andre
– Bruk munnbind der nødvendig avstand ikke er mulig
– Vask hendene ofte og grundig, eller bruk håndsprit dersom håndvask ikke er mulig
– Host og nys i papirlommetørkle (som kastes etterpå), eller i albuekroken

Tenk natur og miljø
Alle våre arrangementer og markeringer bør planlegges og gjennomføres så naturvennlig som mulig:
Unngå bruk av plast
Ta alt avfall med hjem
Bål og fakler skal ikke sette spor

Bruk og leie av offentlige uterom og kommunal grunn
Bykommuner har ofte egne retningslinjer for salg og aktivitet på torg og offentlige uterom og bruk av byrom til arrangement må avtales mellom arrangør og kommunen.
Vilkår framgår av den enkelte kommunes regulativ for bruk av kommunal grunn.

Arrangementskoordinator i kommunen gir veiledning om spørsmål som krever avklaring og koordinerer kontakt internt i kommunen og til politiet.

Avvikling av demonstrasjoner oppstår gjerne på kort varsel. Søknad om tillatelse sendes vedkommende politistasjon samtidig som søknad om ønsket arealbruk sendes til kommunen. Politiet og kommunen vil som oftest samordne tillatelse.

Alle som skal gjennomføre arrangement i det offentlige rom må kjenne Politiets ansvarsområde i forhold til orden og hvilke godkjenninger Politiet skal gi. Sjekk Politivedtekter for de ulike kommuner.

Leie/frikjøp av offentlige parkeringsarealer i forbindelse med et arrangement må søkes hos kommunens parkeringsetat i god tid før arrangementet. For private parkeringsarealer må avtale inngås med eier eller driftsansvarlig for arealet.