Årsmøte i Motvind Dalane. Lokallag og motstand er viktig!


Styret i Motvind Dalane fortsetter, med Bård Einar Rimereit, 1. fra venstre, som nytt styremedlem. Videre: Marit Brevik, Rune Nagel Andersen, Kaare Finbak (er ikke i styret), og Carl Omlie helt til høyre.


Av Annette Mariero, Motvind Dalane

Lokallag kan utrette mer enn vi tror. Vi skal være stolte over at vi har stilt spørsmål på vegne av natur, dyr og mennesker. Ikke minst er det viktig at folkebevegelsen nå stiller de folkevalgte til ansvar. Vi har skapt en motstemme til utbygging, og det skal vi fortsette med.
I årsmøtet 13. juni fikk styret supplert med et nytt styremedlem, fortsatt tillit. Styret  består nå av: Marit Brevik – leder, Carl Omlie – regnskapsansvarlig, Oddvar Aamodt – sekretær  og Bård Einar Rimereit – styremedlem
 

Det var innledninger ved Arnfinn Nilsen (Norges Miljøvernforbund) og Mímir Kristjánsson (Rødt). De ti siste årene har grønne sertifikater og energipolitikk skapt et bilde av kunstig energi-behov. Det ser vi også i siste meldinger fra Regjeringen. Mímir Kristjánsson mener motvindbevegelsen er den største folkebevegelsen siden Nei til EU. Det er et grasrotoppgjør, mennesker fra ulike ståsted reiser seg opp for naturen. Han roste Motvind Norge for å ha gjort en forskjell – fra partienes ukritiske industripolitikk har nå mange fått øynene opp. Folk rører på seg, og politikere må stå ansvarlig for sine valg. 

Det er mye å gjøre Utbygging av datasenter ser vi har samme nådeløse fremgangsmåte som vindkraft. Store tap av naturmangfold, arealbeslag under mottoet «arbeidsplasser» og logoen «Fordelene er større enn ulempene».

Inngrepene utsletter dyrearter, vann, myr og knuser bøndene på Tengesdal og innbyggere på Egersund-siden sin fremtid. Still opp for disse. 

Fokus helse og støy fra vindkraftanleggene. Retningslinjer for støy må følges. Hvordan skal helseplager kartlegges? Vær med og engasjer dere –  innbyggere er svært plaget av vindturbinene. De skal ikke stå alene.  Så er det drikkevannet. Målinger av mikroplastpartikler må utføres. Vi håper at lokale politikere og kommunelegen kommer på banen.

Vindturbiners påvirkning på drikkevann og grunnvann er et viktig tema. Det må jobbes mot kommune og kommunelege for å få igangsatt etterundersøkelser/tiltak for drikkevannskilden i Egersund.

Advarsel Hvil ikke, det kommer mer. Vindkraft er bare satt på en liten pause og Norge er fremdeles sett på som Europas grønne batteri. Det er snart Stortingsvalg. Vi ser i melding fra regjeringen at vindkraft er satsing fremover. Det kommer mer. 

Still opp for naturen i nærområdet. Stå sammen – sammen er vi sterke!! Vi ønsker det beste for Dalane og for våre naboer.