Deler av styret Motvind Sørvest

Årsmøte i Motvind Sørvest – Kontinuitet og nytt, sterkt styre!

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge Det var i […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

14. juni 2021

Del:

Av Eivind Salen, styreleder i Motvind Norge

Det var i går, søndag 13. juni, årsmøte i Motvind Sørvest. Møtet fant sted på Vikeså i Bjerkreim, med fysisk oppmøte også i Tysværvåg og digitalt oppmøte på Teams. Sånn måtte det bli, denne spesielle tiden med korona og restriksjoner.

Det var få innkomne saker, og endring av vedtekter bar preg av å være en formalitet. Den viktige saken var valg av nytt styre, der valgkomiteen ikke traff årsmøtets ønske med sitt forslag til kandidater.

Under forberedelsene til møtestart. (foto: Eivind Salen)

Ny leder ble Marit Brevik, som har vært med i sørvest og vært aktiv i Norge og i motstandskampen helt siden starten. Hun har utmerkede resultater å vise til, og er helt sentral i kampen mot Faurefjell som vi nå sammen har klart å stoppe. Hun er veterinær av yrke, og er med i Motvind Norges helsegruppe. Hun har jobbet mye med støyproblematikk, men kjenner også godt de andre problemene vindkraften fører med seg. Hun har også utmerket seg med svært sterkt pågangsmot, og for å få ting til å skje.

Med seg i styret fikk Marit Arild Vargervik, Kaare Finbak, Rune Nagell Andersen, Tove Rasmussen, Steinar Tyldum og Jannicke M. Røhmen. Arild er den eneste av disse som blir med videre fra det gamle styret. Kaare, Rune og Tove stod på valgkomiteens innstilling, mens Steinar og Jannicke var benkeforslag etter at to i det gamle styret trakk seg.

Blant varamedlemmene var det også omrokkeringer, men det endte opp med å bli Hildegunn Flengstad, Merete Moy, Dagfinn Topland, Carl Omlie og Bård Einar Rimereit.

Alle skulle være godt kjent blant de som følger med på kampen mot vindkraftens ødeleggelser av våre viktigste verdier, de har alle gjort seg bemerket regionalt og noen også nasjonalt.

Jeg vil også takke av de som nå går ut av styret, både faste medlemmer og varamedlemmer. Spesielt vil jeg løfte frem leder Bjarne Jensen, som går stille i dørene, men leverer fra seg arbeid som var han en hel organisasjon alene. Det er veldig betryggende for oss i Motvind Norge, å ha så dyktige folk regionalt i sørvest med de viktige fylkene Rogaland og Agder. Bjarne Jensen og Sørvest har tatt mange av de sakene vi ikke har hatt kapasitet til å ta selv, og har i tillegg foret oss med informasjon vi ikke selv har funnet frem til, men som vi har hatt stor nytte av å bruke!

Marit Brevik og Bjarne Jensen. (foto: Eivind Salen)

Det var en imponerende årsmelding Motvind Sørvest la frem, med imponerende mye aktivitet. Særlig gøy er oversikten over status for anleggene, november 2019. Av 16 anlegg som den gang hadde gyldig konsesjon, men ikke godkjent MTA-plan, er 7 anlegg stoppet, 6 anlegg til behandling hos OED og andre steder, 1 anlegg har fått utsatt frist (Raggovidda III), mens kun 2 er under bygging.

Det viser at Motstand nytter. I Motvind Sørvest er det mye av den. Takk til det gamle styret, gratulerer til det nye, og så er det ut å stoppe vindkraften!

Planlagte, igangsatte og ferdige vindkraftverk i Rogaland og Agder viser at det er mye arbeid å ta fatt på for Motvind Sørvest. (illustrasjon: Bård Solem)

Nye innlegg