Beaska Niillas, foto av Støre 09.03.23

Asta Baltos appell til statsministeren

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Sametinget 9. mars 2023. Svarthvitt […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

12. mars 2023

Del:

Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Sametinget 9. mars 2023. Svarthvitt foto: Beaska Niillas/ Portrettfoto: Sametingets nettsted

507 dager etter Fosen-dommen valgte statsminister Jonas Gahr Støre å beklage det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen. Da hadde NSR Nuorat og Natur og Ungdom aksjonert i åtte dager i hovedstaden. Statsministeren fikk sterke ord fra Asta Mitkija Balto da han møtte opp på Sametinget uken etter.

Tekst: Asta Mitkija Balto 

Talen ble holdt da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Sametinget 9. mars, et besøk som var avtalt før Fosen-aksjonen i Oslo 23. februar-3. mars.


BURES Norgga ja Sámi stáhtaminister Jonas Gahr Støre!

Jeg må legge vekk samisken min til fordel for norsk, men det er viktig at statsministeren forstår, at du Jonas forstår hvorfor vi så gjerne vil hilse deg, joike til deg og minne deg på det privilegiet, store ansvaret og den makten du har til å råde over våre områder.

Det er vår ČSV-styrke som har brakt oss hit i dag, her vi står sammen samer og ikke-samer i felleskap for å markere vår støtte til den pågående menneskerettighetskampen og protestere mot menneskerettsbruddet som pågår og i påfølgende utbyggingsprosjekter!

Denne ČSV-bevegelsen som jo betyr at vi jobber for det samiske og mot fornorskningen har vart i over 100 år, og takket være våre godeste NSR-ungdommer har kampen fått en helt ny slagkraft. At de sammen med naturungdommene stoppet Norge et øyeblikk, er en ČSV-begivenhet som skriver seg inn i norsk-samisk historie. Bildene av disse sårbare unge, sprellende i politiets hender har brent seg fast i oss. For meg personlig var det som å være tilbake i Alta i 1981, da jeg selv sprellet i politiets hender. Det ble sterke bilder, og etterpå lurer man på hvem som egentlig burde sprelle i politiets favntak?

Så kjære statsminister Støre, vi er her for å spørre deg.

Vil du at vi skal fortsette å befolke disse områdene våre her oppe?

Vil du at barna og barnebarna våre også skal bo her?

Ja? Da må du og dine høre på dem som virkelig bryr seg om disse områdene, de som vokter dem, og de som vil sikre en natur som gjør det levelig for folk å bo og overleve her, også på tradisjonelt vis. Et godt liv i følge FNs (Human Development Index) indeks for livskvalitet som vanligvis måles i folks utdanningsnivå, inntektsnivå og levealder. Jo høyere score dess bedre liv. Men i følge en rapport fra Arktisk råd, basert på en undersøkelse blant urfolk og andre som velger å bo her oppe, så handler det gode liv i Arktisk like mye om det å sikre gode vilkår for å kunne bruke og å kunne ferdes i naturen. Det å drive med og å bevare tradisjonelle gjøremål slik som jakt, sanking, gjeting og nærhet til naturen anses som viktige verdier. Disse livsformene krever rett til selvbestemmelse, en rett som gir frihet og ansvar for å bruke og skjøtte omgivelsene. Også den kulturelle kontinuiteten utgjør noe av det gode liv, det at kunnskapen og overlevelsesevnen som våre forfedre besittet blir videreført og tatt på alvor av myndighetene.

Det ble sterke bilder, og etterpå lurer man på hvem som egentlig burde sprelle i politiets favntak?

Så kjære STØRE, lytt til livskraften i vår ČSV, til Ella, Elle, Elle Risten, Elle Rávdná, Jon Anta, Mihkkal, Ida og alle dem i Sápmi som har kjempet så lenge for at dere i maktens sentrum skal lytte og utøve rettferd. Deres stemmer er i fjellene, i vannene, i fjordene, i fisken, i reinen og i multebæra og i alt som vokser her. Vi vet at dere lett faller for stemmene til inntrengere, de med løfter om rikdom og et bedre liv for oss alle. Stemmer som utløses av storkapitalens interesser. De har ikke gjenlyd i fjellene våre, de har ingen sjel. De vil eksploatere, tyne, utnytte og tømme, for så å forlate fjellene øde uten liv.

Vi er ikke imot UTVIKLING, men all utvikling må følge visse premisser, slik at våre stemmer tas med i beslutningsprosessene. I disse prosessene danner også våre tradisjonelle kunnskaper grunnlaget for beslutninger. Å frata oss retten til medbestemmelse kan medføre at beslutninger tas på feil grunnlag, noe vi smertelig har fått erfare. Ungdommens urokkelige tro på kamp, på en fredelig aksjon har løftet fram samiske interesser til et nytt nivå.  Statsminister Støre, la du også merke til den fredfulle og høyst verdige måten de aksjonerte på?

Du er også deres STATSMINISTER, er ikke du også som vi, full av beundring for ungdommene våre, for de rettighetene de kjemper for? Vi er enormt stolte av det de gjorde og det de fikk til. Vi forventer at du som STATSMINISTER sikrer prosedyrene for de bestemmelser som tas, slik at Norge slipper å bli stemplet for grove menneskerettsbrudd og unngår å måtte kompensere med ««avbøtende tiltak». Ungdommen har gjort sin store tjeneste for Sápmi og for Norge. Deres aksjon står det respekt av, de har i beste ČSV-stil vist kjærlighet til folket, landet og til en framtid i bærekraftige områder. ČSV

Vi forventer at du som STATSMINISTER sikrer prosedyrene for de bestemmelser som tas, slik at Norge slipper å bli stemplet for grove menneskerettsbrudd og unngår å måtte kompensere med ««avbøtende tiltak».