crypto-blog-featured-image1

Åttende mars

Det er kvinnedag i dag. Det er vår i luften […]

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

8. mars 2020

Del:

Det er kvinnedag i dag. Det er vår i luften og på bakken, i deler av landet, og ennå praktfullt vinterføre andre steder. Det er bare ting som fyller oss med glede.

Og det er vel mulig å få litt optimisme inn i vindkraftkampen også. Det er en del ting som går vår vei, synlig og usynlig, over bordet og under bordet. Det er gøy å være Motvind. Det er her den sterkeste vindkraften er nå om dagen.

Denne uken redder vi Innvordfjellet. Det er altfor tidlig å melde det nå, det er mye arbeid som gjenstår ennå. Men det er så mye kjekkere å ta gleder på forskudd, enn sorger. Jeg tror det nå går veien med Innvordfjellet. Denne uken sa både Trøndelag fylkeskommune og Flatanger kommune nei til å gå inn for å gi utbygger Zephyr forlenget frist for idriftssettelse av anlegget.

Det er nå opp til NVE å behandle søknaden til Zephyr om fristforlengelse. Mot seg har de altså kommune og fylkeskommune, samt noen knallsterke høringsuttalelser fra Motvind, fra lokale krefter, fra andre naturvernorganisasjoner, og fra flere andre. NVE har til og med sitt eget brev fra 21. November 2019, der de sier at de skal gå bort fra praksisen å forlenge frister utover 2021, da elsertifikatene går ut.

Jeg tror NVE kommer til å si nei til utsatt frist. Jeg tror de kommer til å gi seg selv og staten noen vanvittige problemer om de prøver seg, jeg tror ikke de kan slippe unna med det. De må avslå søknaden. Og da har ikke Zephyr sjanse til å få vindkraftverket realisert. Motstand nytter.

Det er effektiv motstand over hele landet nå. Det graves frem opplysninger og informasjon fra ale kanter, argumentene våre blir bare bedre og bedre. Når vi setter oss inn i flere og flere saker, ser vi at feilene NVE og statsmakten har gjort er grove og systematiske, og vi får stadig bedre holdepunkt for å mene at dette må få rettslige konsekvenser. Flere av sakene kan løses politisk, de er til avgjørelse hos OED, noen kan løses allerede på forvaltningsnivået, slik som Innvordfjellet, og noen har ikke flere ankemuligheter i forvaltningen. De må til rettsvesenet.

Dette har vi forberedt i lang tid nå. Og vi føler at vi nærmer oss, og at vi har en god sak.

Selvsagt kommer også tilbakeslag. Men det er vindkraftens kamp som begynner å bli kortpustet og anstrengt nå, det nytter ikke å late som for dem lenger. Vi dynger dem ned med dokumentasjon og fakta. Vi gir dem motstand som ikke lar seg ignorere. Og de driver ennå på med de innlærte frasene fra år tilbake, om at «noen prioriterer utsikten fremfor kloden», som Jens Ulltveit Moe prøver seg med. Fint det, vi styrer unna Burger King og Starbucks og oppfordrer andre til å gjøre det samme. Vi prioriterer kloden fremfor penger. Og vi ønsker en moralsk diskusjon med forhenværende milliardærer velkommen.

Olje og Energiministeren inviterer til møte om konsesjonsprosessene onsdag i uken som kommer. De skal ha nytt opplegg klart til sommeren. Det er foruroligende. Det innebærer at det er konsesjonsprosessene som er problemet, ikke anleggene. Sagt på en annen måte: Ingen konsesjonsprosess kan forsvare Davvi. Et gigantisk industrianlegg i Norges nest største sammenhengende inngrepsfrie naturområde.

Vi i Motvind forklarer ministere og departement og andre ansvarlige politikere sentralt og lokalt, at alle dokumenter vi har lest og sett bare er kosmetiske endringer. De løser ikke problemet. Sentralt har vi problemer med å få dem til å høre på oss, men lokalt setter vi opp effektiv motstand langs hele Norges kyst, og i innlandet med, i samarbeid med andre organisasjoner og med lokale grupper. Jeg tror egentlig de er i ferd med å skjønne det. Festen er slutt, lyset er skrudd på. Vi ser hva de har gjort.

Det blir en beinhard kamp fremover i anlegg der det allerede er gitt konsesjon, der må vi jobbe målrettet og systematisk for å stanse dem eller begrense skadene. Jeg for min del har ikke et fjell å gi bort. Zephyr er nok skuffet for at de ikke får Innvordfjellet, men det er en skuffelse de må lære seg å leve med, for vi skal holde dem unna Haramsøy også. Og stille dem nærgående spørsmål om hvordan et fylkeskommunalt selskap kan ødelegge Guleslettene og Tellenes, selge til BlackRock, og hente verdier ut av landet subsidiert gjennom Grønne sertifikater, og utilgjengelig plassert på Cayman Island. Det kunne jo vært noe NVE og OED så på også, og de politiske partiene i regjering og opposisjon, spørsmålet fra oss til dem er sånn: Nå har vi vist hvordan det er. Nå er det dere som skal svare på om det er slik vi vil ha det?

Det er akkurat nå kampen står. Det er nå vi trenger støtte og medlemmer. Med titusener av medlemmer er det enklere å banke på døren til Espen Barth Eide i AP en gang til, han ville jo ikke møte oss først, et stort og sterkt Motvind vil gjøre det enklere for ham og andre energipolitikere å ta det riktige valg: Snakke med oss, høre på oss. Det vil gjøre det mye enklere å være energipolitiker også i fremtiden. Smilefjes.

For å øke folks motivasjon til å melde seg inn deler jeg i dag vindkraftprosjektet Davvi fra Motvind sine nettsider. Sjekk denne. Still deg selv spørsmålet: Skal jeg bare la dette gå sin gang, eller skal jeg melde meg inn i Motvind?

Vi stopper det. Sammen.

Nye innlegg