16. mai 2022 Audiens

Audiens hos Kongen

Nina Taralrud og Siri Fjeseth, som begge er aktive medlemmer […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

23. mai 2022

Del:

Nina Taralrud og Siri Fjeseth, som begge er aktive medlemmer i Motvind Norge, var i audiens hos Kongen 16. mai. Foto: Per Inge Østmoen


Til audiens hos Kongen med bud om pågående brudd på vårt eget urfolks rettigheter

Tekst: Siri Fjeseth


Dagen før selveste 17. mai ble dagen Nina Taralrud og jeg fikk audiens hos kong Harald. Endelig fikk vi mulighet til å snakke med han om vår bekymring for den sørsamiske kulturen. Vi fikk fortalt ham at vi er opprørte over at vindturbinene fortsatt står og sveiper rundt og ødelegger for reindrift og kulturutøvelse. Vi fikk anledning til personlig å påpeke at vi opplever disrespekt for demokratiet ved at turbinene fortsatt får stå der og ødelegge, på tross av den enstemmige(!) dommen i Høyesterett som fastslår at vindkraftkonsesjonene er gitt på feil grunnlag. To av vindkraftkonsesjonene på Fosen (Roan og Storheia) bryter med FNs internasjonale konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP27) som fastslår et sørsamene har rett til kulturutøvelse. Språket og håndverkstradisjoner henger også nøye sammen med reindriften, slik at konsekvensene dermed blir ekstra store og derfor oppleves av oss alle som overgrep.


Nina Taralrud og Siri Fjeseth ble kjent med hverandre da de deltok på et støttearrangement for reindriftsutøverne på Fosen, i regi av Motvind Norge og Naturvernforbundet Trøndelag, i vinterferien. Foto: Sveinulf Vågene


Det hele startet med en tur til Fosen i februar, der vi begge deltok på et støttearrangementet for reindriftsutøverne på Fosen, i regi av Motvind Norge og Naturvernforbundet Trøndelag. Der ble vi to kjent, og vi ble fort enige om å fortsette samarbeidet gjennom lokallagene våre i Motvind Oslo og Viken/Akershus. På turen hjem til Asker og Spydeberg, var vi innom Husfliden i Trondheim. Der, mellom bunader og husflid, bestemte vi oss for å skrive til kongen vår og be om audiens som privatpersoner for å fortelle om «Norges største dugnad» og om folkets bekymring for det pågående overgrepet mot vår egen urbefolkning og vår natur. Vi kjøpte et kort prydet med Theodor Kittelsens bilde av Askeladden i eventyret om Soria Moria slott og skrev til kongen på togturen hjem: «Hei, kjære kongen vår!» På selveste kvinnedagen 8. mars mottok vi svar om at vi hadde fått audiens hos kongen, mandag 16. mai. På selve dagen ble vi først vist inn i et vakkert forværelse av en hyggelig knekt, der vi signerte protokollen. Deretter ble vi ført opp til adjutanten som har sitt kontor i Fugleværelset. På slaget klokken 12:30 ble vi ført inn på kongens kontor, der H.M. Kongen tok imot oss med smil og varme håndtrykk.

I løpet av audiensen fikk vi overbrakt vårt budskap om Fosen og de utfordringene som dagens situasjon medfører for reindriften og familiene som bor og driver der. Vi fikk også meddelt hvordan den mangelfulle håndteringen av høyesterettsdommen svekker folks tro på forvaltning og demokrati. Vi fortalte også om den kommende rettsaken vedrørende Øyfjellet, som har flere likhetstrekk med Fosen-saken. Videre fikk vi forklart hvordan vindkraftutbyggingen har påvirket folkehelsen, om hvordan naboer til vindkraftverk lider, for eksempel i Tysvær. Kongen ble også informert om Folkehelseutvalget i Motvind Norge, og om vår kritikk av de støyretningslinjene som brukes i vindkraftsaker. Han mottok våre to brosjyrer, med informasjon om at det er frivillige som nå har tatt på seg ansvaret for å drive folkeopplysning. Pressen, eksempelvis NRK, gir ikke befolkningen grundig nok informasjon om høyesterettsdommen av 11. oktober 2021. Vi fortalte at vi, og mange med oss, har lagt nesten alle hobbyer på hylla for å frivillig kunne drive med dette viktige dugnadsarbeidet.

Nina Taralrud (til venstre) og Siri Fjeseth hadde begge pyntet seg i bunader for anledningen. Nina bar sin mors Nordreisa-bygdedrakt som kombinerer samisk, kvensk og norsk kultur – de tre stammers møte. Drakten symboliserer vår felles historie og skal minne oss om å bevare naturen for kommende generasjoner. Siri Fjeseth bar trønderbunad.

Foto: Nina Taralrud (selfie)


Vi opplevde en svært interessert og lyttende konge som kom med oppfølgende spørsmål underveis. Fordi samtalen er konfidensiell kan vi ikke gjengi konkret hva som ble sagt. Da klokka ringte om at taletiden var ute, fikk vi avsluttet med å takke nok en gang for at Kongen hadde tatt imot oss, og for at vi i tillegg til budskapet fikk vist kongen hvem vi er og hvilke verdier vi står for som vanlige mennesker i denne kampen (i motsetning til det pressen og kraftbransjen ofte prøver å framstille oss som). Vi er svært takknemlige for at Folkekongen tok imot oss og lyttet til vårt viktige budskap, dagen før vi endelig kunne feire 17. mai igjen, etter restriksjoner i forbindelse med pandemien. Kongen avsluttet møtet med en varm latter da Siri, på alle fire i bunaden, måtte stupe under pulten og hente fram kortet med notatene sine, som falt ned på gulvet da vi reiste oss for å takke for oss og ønske kongen en god 17. mai!

Motvindhilsen fra Siri og Nina


Her kan du lese mer om Fosen-saken.

Her kan du lese mer om Øyfjellet-saken.

Her og her kan du lese mer om det arbeidet Folkehelseutvalget i Motvind Norge gjør.