uken-i-motvind-uke-41

Bearkadidh

Bearkadidh. Uttrykket er sørsamisk, og betyr å «berge seg» og å «klare seg». Det var Maja Kristine Jåma som brukte det i innlegget sitt ved vindkraftkonferansen i Alta.

Forfatter:

Eivind Salen

Kategorier:

Publisert:

12. oktober 2020

Del:

Av styreleder Eivind Salen

Bearkadidh. Uttrykket er sørsamisk, og betyr å «berge seg» og å «klare seg». Det var Maja Kristine Jåma som brukte det i innlegget sitt ved vindkraftkonferansen i Alta. Hun har sett Fosen-anleggene ødelegge vinterbeitet sitt og naturområdene hennes familie har benyttet seg av i århundrer. Hun har sett uretten. Og hun la den gripende frem. Men hun avsluttet med fortsatt kampvilje og livskraft: Bearkadidh.

Dette gjelder oss alle. Og det gjelder særlig hver og en av oss, fra Rogaland og Agder i sør, og oppover Vestlandet med Stadtlandet og Haramsøya, inn over Trøndelag med Frøya og Sørmarkfjellet og alle de andre, og helt opp lengst i nord, med innlandet og Finnskogen og Nord-Odal og andre også med.

Men det gjelder denne uken særlig spesielt for de samiske områdene. For denne uken falt dom i Øyfjellet-saken, der reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke har begjært midlertidig forføyning mot utbygger og eier. Det ble – forsøkt – knusende nederlag. Det er som om den norske statsmakten vil knuse både reinbeitedistriktet og håpet.

Bearkadidh. Vi skal berge det. Vi skal klare det. Men vi må ha alle med oss nå. Det samiske folket, og det norske, for vi er best og vakrest når vi står sammen, og vi står overfor samme trussel. Reinbeitedistriktet tapte ikke bare saken, taper ikke bare flytteleia og kalvingslandet, men er også idømt motpartens saksomkostninger på vanvittige 1,7 millioner kroner.

Så mye penger finnes ikke i et lite reinbeitedistrikt. Vi må hjelpe dem. Støtt spleisen til Motvind Bevar Øyfjellet – pengene vil gå rett til reinbeitedistriktet for å dekke saksomkostningene. Dette er viktig.

Vi er alle urfolk nå. Ordene så jeg først brukt av Erlend Leirdal, det er glimrende uttrykt for situasjonen folk i Noredalen og Søredalen i Sandnes befinner seg i, nå som de har Vardafjell og 7 turbiner dansende ved den norske tålegrensen for støybelastning mellom seg. Denne uken sa OED at granskingen av konsesjonen var gjennomført – av dem selv – etter Stortingets vedtak av 19. Juni, og at ingen feil er funnet.

1,3 millioner har disse naboene fått smelt i hodet for å prøve sine rettigheter mot en norsk statsmakt ikke lenger til å kjenne igjen.

Gismarvik i Tysvær fikk både konsesjonen og behandlingen godkjent, av OED enda en gang, og statlig arealplan tredd nedover seg. Stikk i strid med hva den juridiske betenkningen professor Ole Christian Fauchald har skrevet konkluderer med. I Tysvær har også anlegget på Litlafjellet, Årvikfjellet og Gudbrandsfjellet fått statlig arealplan, for anleggsveien, utenfor planområdet.

Det er ulov satt i system. Makten er retten, ikke loven. Merk det som står der, et norsk demokrati og rettssamfunn kan ikke holde det ut. Stortinget kan ikke bare sitte og se på at vedtaket deres blir pulverisert på denne måten her, bare en ekstra klagerunde i samme klageinstans.

For Haramsøya var det til og med de samme saksbehandlerne som på ny gjorde vedtaket. Også Okla, Stadtlandet, det den norske stat og statsforvaltning har en alle tiders mulighet for å trekke konsesjonen tilbake, all den tid den ble gitt på bakgrunn av en konseskvensutredning man også på vedtakspunktet skulle vite ikke holdt mål.

Se disse ordene: Den norske stat stiller seg ikke på folkets og fellesskapets sin side, men på utbygger, utenlandsk storkapital. Det gjelder også på Fosen, selv om Statkraft er majoritetseier med 52 %. Utenlandsk storkapital er inne her også, med Credit Suisse, som gjennom selskapet med det riktignok litt nordisk klingende navnet Nordic Wind power, eier 40 %.

Bearkadidh. Vi mobiliserer mot dette. Vi skal berge det. Vi skal klare det. Torsdag var Vardetenning, med rekordoppslutning, både i antall bål, og i deltakere rundt bålet. Jeg tente mitt bål på Kirkefjellet, Kjøllefjord, Lebesby helt nord i Finnmark. Bildet er derfra.

Bearkadidh. Det har vært en av de tøffeste ukene i Motvind. Telefonene går uavbrutt, det er møter, informasjonsutveksling, mailer og koordinering. Vi arbeider fra helt tidlig på morgenen til helt sent på kvelden, og noen utover natten. Og vi er en folkebevegelse, vi er alle, alle som slutter opp om formålsparagrafen vår om å få slutt på vindkraftutbyggingen i Norge, og alle som kan stille seg opp bak fantastisk inspirerende Maja Kristine Jåma, og hennes gripende melding til overmakten: Bearkadidh.

Er vi alle, samlet, er det vi som er makten. Da vinner vi.