Forside-slide-4-Froya

Motvind i brev til Erna: Lytt til folket, ikke vindkraftbransjen

Motvind Norge ber 6. april regjeringa om at OED ikke må hastebehandle og fremskynde arbeid med vindkraftkonsesjoner og MTA-planer! OEDs behandling av klager på vindkraft må utføres med kvalitet som fremste kriterium. Brevet er sendt både statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

6. april 2020

Del:

Motvind Norge ber 6. april regjeringa om at OED ikke må hastebehandle og fremskynde arbeid med vindkraftkonsesjoner og MTA-planer! OEDs behandling av klager på vindkraft må utføres med kvalitet som fremste kriterium. Brevet er sendt både statsministeren, finansministeren og olje- og energiministeren.

Motvind Norge oppfordrer regjeringen på det sterkeste til å motstå presset fra vindkraftbransjen om å fremskynde arbeid med vindkraftkonsesjoner.

Vi viser til at vindkraftbransjens interesseorganisasjon, NORWEA, har henvendt seg til regjeringen og bedt om rask godkjenning av vindkraftkonsesjoner.

Motvind Norge har skrevet til regjeringen og påpekt at det blir helt feil om OED nå begynner å fremskynde klagebehandlingen av konsesjonssaker og detaljplaner (MTA) i vindkraftsaker.
Flere statsråder fra OED har de siste månedene understreket at konsesjonspraksis vil bli endret. Statsråd Bru har bekreftet at OED nå gjennomgår praksis og at det vil bli fremlagt en egen stortingsmelding nærmere sommeren.

Da må det tvert imot være slik at OED bruker den pausen de selv har pålagt seg, til å vurdere saker grundigere slik at beslutningene blir faglig holdbare. Vedtaket om å skrinlegge prosjektet på Andmyran er et godt eksempel på dette.

I dag står hele kysten fra Agder til Nordland og deler av innlandet i brann med protester mot vindkraftverk hvor bygging er satt i gang eller planlegges å sette i gang snarlig. Innbyggere, lokalpolitikere og naturvernet har de siste årene våknet opp til en virkelighet og innsikt i konsekvenser som var langt utenfor det de ble forespeilet da vindkraftverkene ble presentert dem i konsesjonsfasen. Dette opprøret er anført av ordførere og lokalbefolkning landet rundt som krever en konsesjonsbehandling med større respekt for natur og naturmangfold i deres nærmiljø, for friluftsliv og generelt for lokale verneinteresser. Planene må derfor underlegges en langt grundigere vurdering etter naturmangfoldlovens og plan- og bygningslovens bestemmelser.

Vi minner også om at utbyggerne i stor grad benytter utenlandsk arbeidskraft på byggeplassene. Vi har allerede sett et grovt tilfelle av lovbrudd innen sosial dumping – en praksis som godt kan vise seg å være omfattende dersom myndighetene skulle foreta grundig kontroller av pågående og tidligere utbygginger. Det har også kommet flere påstander om ulovlig kjøring med utenlandske lastebiler i forbindelse med transport av turbindeler. NORWEAs henvendelse er ikke tuftet på omsorg for norske entreprenører, men på et ønske om å sikre inntektsgrunnlaget for sine medlemsbedrifter og for de mange utenlandske investorene i norske vindkraftverk. Der er imidlertid ingen grunn til bedriftsøkonomisk bekymring når man ser på de eventyrlige superprofitter de høster fra salg av vindkraftverkene til utenlandske investorer.

Les brevet fra NORWEA her.

La Naturen Leve har også sendt en appell til regjeringen.

Les brevet fra Motvind Norge her.

Nye innlegg