haramsoya-politiaksjon-11-juni-2

Bjartnes «ofrer» Haramsøya, for å få mere vindkraft!

Ifølge Norsk Klimastiftelses hjemmeside er Anders Bjartnes «daglig leder og […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. juni 2020

Del:

Ifølge Norsk Klimastiftelses hjemmeside er Anders Bjartnes «daglig leder og ansvarlig redaktør i Energi og Klima og redaktør for publikasjonene til Norsk Klimastiftelse.» (Norsk Klimastiftelse delfinansieres av kraftbransjen, og har styremedlemmer fra både BKK og Energi Norge.)

Anders Bjartnes har lenge vært en kompromissløs forkjemper for mer vindkraft på land i Norge. Han argumenterer med at dette er et viktig klimatiltak, og nødvendig for at Norge skal kunne nå sine klimapolitiske mål.

Av: Hogne Hongset
Foto: Privat

I den opphetede debatten rundt storsamfunnets overgrep mot folk og natur på Haramsøya, har Bjartnes nå gått ut med en oppfordring til Zephyr om å gi opp prosjektet, stanse arbeidet og forlate øya. Dette gjør han i en kronikk i «Energi og Klima» med tittelen «Kan vindkraft-debatten komme inn på et bedre spor?» (Zephyr er vindbaronen som nå, etter en ulovlig politiaksjon, har startet raseringen av Haramsøya.)

Bjartnes kan få ros for å være ærlig: Han vil «ofre» Haramsøy-utbyggingen for å få ned konfliktnivået(!), ikke for å redde naturen på øya! Det han vil oppnå er at andre vindkraftverk ikke skal bli sinket/hindret av den folkelige motstanden som nå sprer seg, og det så kraftfullt at den har utløst hastevedtak i Stortinget om å gjennomgå de konsesjonene som ikke har startet bygging.

Vindkraftdebatten ligner nå mer og mer på forrige århundres konflikter rundt Mardøla og aller mest Alta-saken. «La elva leve» er i ferd med å bli «La fjellene leve». (16. juni startet en sultestreik utenfor lokalene til Viken fylkeskommune, den største reelle eieren i Zephyr. Ref samenes sultestreik utenfor Stortinget i 1979 og 1981.)

En viktig forskjell er at det i dag er nærmest et utall «Mardøla» og «Alta» rundt om i landet. NVE og OED har så langt godkjent 96 vindkraftverk, mens 23 til venter på godkjenning. 833 vindturbiner er i drift, og blir sakene «på vent» godkjent, ender vi trolig opp med rundt 3000 stadig større monsterturbiner i det som i dag uten unntak er urørt natur. De største som nå planlegges, blir på høyde med Oslo Plaza og Postgirobygget, – SATT OPPÅ HVERANDRE!

Denne utviklingen er det Bjartnes promoterer, i tråd med politikken til sponsorene Energi Norge og BKK, og med resten av kraftbransjen.  

Nye innlegg