haramsoya-politi-anleggsmaskiner

Blås i Slettholm!

Vindkraft i Norge er ikke et eventyr, Slettholm, det er en tragedie!

Kommentator Anders Slettholm i Aftenposten skriver 19. juni om vindkraft under tittelen «Blås i Haram». Premisser og konklusjon henger dårlig sammen.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

24. juni 2020

Del:

Foto: Håkon Akselsen

Vindkraft i Norge er ikke et eventyr, Slettholm, det er en tragedie!

Kommentator Anders Slettholm i Aftenposten skriver 19. juni om vindkraft under tittelen «Blås i Haram». Premisser og konklusjon henger dårlig sammen.

Slettholm skriver dette om vannkraftutbyggingen: «Det var sannelig konfliktfylt, det også. Men forkjemperne kunne vise klart og tydelig hvordan kraftutbyggingen ga industri, arbeidsplasser og velfylte kommunekasser. Disse effektene er vanskeligere å få øye på med vindkraften. Norge er allerede «selvforsynt» med grønn energi nettopp gjennom vannkraften. Norge har allerede tatt av verdifull natur for å bygge vannkraft. Vindkraftindustrien gir ikke hjørnesteinsbedrifter.»

Av: Hogne Hongset
Foto: Privat

Her har Slettholm rett. Norge er «selvforsynt» med grønn energi, vindkraften tar verdifull natur og gir ingen nye hjørnesteinsbedrifter. Altså er det ingen «innenlandske» begrunnelser for mer vindkraft. Dermed tyr han til det utenlandske «klimakortet»: «Selv den største energinasjonalist burde likevel kunne medgi at vindkraft er gunstig for klimaet, selv om effekten kanskje ikke kommer i Norge.»

Rasering av urørt natur

Vi eksporterer ca. 15 TWh i normalår. Slettholm bør gi sine lesere innsyn i om han mener den potensielle klimaeffekten av økt vindkrafteksport forsvarer den raseringen av urørt natur som nye vindkraftverk i Norge innebærer!

En ny kraftkabel til Tyskland blir tatt i bruk i år. Da kan vindkraftoverskudd sendes direkte til Tyskland fra de 833 vindturbinene som allerede er i drift i Norge. Disse 833 turbinene produserer til sammen mindre strøm enn det nye kullkraftverket Datteln 4, som Tyskland setter i drift denne måneden.

Tragedien på Haramsøya

Slettholm avslutter slik: «Tiden for ny vannkraftutbygging er for lengst forbi. På et eller annet tidspunkt vil kanskje det samme skje med vindkraftnasjonen Norge. Det er likevel litt tidlig å avslutte eventyret før det er kommet ordentlig i gang.»

Vindkraft i Norge er ikke et eventyr, Slettholm, det er en tragedie!

Anstendige lesere bør heller blåse i Slettholm enn å blåse i tragedien som utspiller seg på Haramsøya!