Bli med på bannerstafett!

Bannerstafetten startet 15. juni utenfor den historiske Eidsvoldsbygningen, der Norges grunnlov ble vedtatt i 1814. Foto: Helge Bakken


Med kjærlighet for natur og miljø, setter vi fokus på lovbrudd og urett med bannerstafett. Stafetten startet 15. juni utenfor Eidsvoldsbygningen, der Norges grunnlov ble vedtatt. Jan Gunnar Berg i Motvind Oslo Viken leverte 15. juni stafettpinnen til Motvind Innlandet ved Solveig Aunsmo som der og da utfordret Motvind Trøndelag ved Torbjørn Lindseth.

På samme måte som den olympiske ild tennes tre måneder før åpningen av de olympiske leker, skal bannerstafetten bre seg utover i landet tre måneder fram til Stortingsvalget.

Stafetten skal spre seg nordover og vestover, hele landet skal med. Innen valgdagen 13. september 2021 skal alle bilister og passasjerer ha fått med seg både bannerstafetten og budskapet!  Vi skal være der folk ferdes – som roadtrips med visninger på vegbruer, ferger, fergeleier, vegkryss, låvevegger – ja, det som passer, og der det vises godt – i hele sommer.
Mye god respons å få – Bli med på stafetten!

Se Jan Gunnar Bergs råd om sikkerhet (video)

Del gjerne bilder fra lokale banneraksjoner på #valg21 – et naturvalg