Vervekampanje 23.08.22

Bli medlem i Motvind Norge!

Brenner hjertet ditt for naturen? Vil du bidra til å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

23. august 2022

Del:

Brenner hjertet ditt for naturen? Vil du bidra til å hindre naturødeleggende vindkraftutbygging? Meld deg inn i Motvind Norge, her. Fra og med i dag betaler du kun 125 kroner for medlemskap ut året.

Motvind Norge ble stiftet i 2019, som en respons på lovstridige vindkraftutbygginger landet rundt. Vi er en demokratisk medlemsorganisasjon som først og fremst prioriterer naturvernet. I forlengelsen av dette jobber vi med folks opplevelser av vindkraftanlegg og med energipolitiske spørsmål. Vi har aktive frivillige og rådgivere med lang og bred erfaring innen både naturvern, folkehelse, energipolitikk, økonomi og juss.

23. august klokken var det 16 registrert 6980 innspill i REPowerEU-høringen. Her har Motvind Norges medlemmer engasjert seg sterkt. Grafisk design: Bård Solem

I Norge har vi allerede ofret mye natur i forbindelse med vannkraftutbygging. Vi er allerede selvforsynte med kraft, og derfor trenger vi ikke vindindustrien. Målet vårt er å sikre bærekraftig forvaltning av den kraften vi allerede har, på en politisk uavhengig måte.

I Motvind Norge følger vi med på det nyeste av forskning innen alle temaer som har med vindkraft å gjøre. Vi deltar aktivt i den offentlige debatten med høringsinnspill, kronikker og debattinnlegg. I tillegg arrangerer vi festivaler og seminarer, og produserer opplysningsmateriell, for å løfte frem nødvendig kunnskap i samfunnsdebatten. Allerede har vi om lag 19 000 medlemmer, men vi ønsker å bli enda flere slik at vi lettere kan sette dagsorden og bli en stemme politikere, myndigheter og media ikke kan overse.

Her kan du melde deg inn Motvind Norge.

Ordinært medlemskap koster 250 kroner per år. Ungdom (inntil 20 år) betaler 100 kroner for medlemskap.  
Melder du deg inn i dag, betaler du bare 125 kroner for dette året (50 kroner for personer under 20 år).  
Betalingsalternativer ved innmelding er: VISA, Mastercard, BankAxess, Paypal og VIPPS.


Nye innlegg