Bli medlem i Motvind Norge

Motvind Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge. Vi arbeider for naturen, for dyrs og menneskers liv og helse, for rettighetene til nasjonale minoriteter, urfolk og reindriftsnæringen. Vi arbeider for rettighetene til naturen og befolkningen i hele landet og mot alle ødeleggelsene som vindindustrien forårsaker.

Motvind Norge er en landsdekkende organisasjon med medlemskap for personer som støtter formålet i §3. Medlemskapet knyttes opp til regionale lag. Medlemskapet er personlig.

Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.