Bli medlem i Motvind Norge

 

Motvind Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge. Vi arbeider for naturen, for dyrs og menneskers liv og helse, for rettighetene til nasjonale minoriteter, urfolk og reindriftsnæringen. Vi arbeider for rettighetene til naturen og befolkningen i hele landet, og for å få gjennomslag for naturvennlige, utslippsfrie energiløsninger.

Medlemskapet er personlig, og knyttes opp til regionale lag.

Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.