Velkommen som medlem i Motvind Norge!

Bli medlem nå!

Motvind Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon som ble stiftet i 2019. Utspringet er motstanden mot de brutale utbyggingene av vindkraft landet rundt. Våre oppdragsgivere er naturarven og våre medlemmer.

Motvind Norge arbeider for å stanse utbyggingen av vindkraftverk i Norge. Vi arbeider for naturen, for dyrs og menneskers liv og helse, for rettighetene til nasjonale minoriteter, urfolk og reindriftsnæringen. Vi arbeider for rettighetene til naturen og befolkningen i hele landet og mot alle ødeleggelsene som vindindustrien forårsaker.

Motvind Norge er en medlemsorganisasjon med individuelt medlemskap.

Motvind Norge er partipolitisk uavhengig.