bremangerlandet-galleri-29

«Blir ringen sluttet om Bremangerlandet?»

Onsdag 17. juni er det generalforsamling i Sogn og Fjordane […]

Forfatter:

Kronikker

Kategorier:

Publisert:

16. juni 2020

Del:

Onsdag 17. juni er det generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi» i Svelgen med påfølgende omvisning på Hennøy vindkraft og eiermøte. Møtet er forventet å bli en «thriller» angående SFEs varslede ønske om statlig plan for bygging av vindkraft på Bremangerlandet, etter at Bremanger kommune har avslått nødvendig LNF dispensasjon.

Av: Roy Ove Svarstad
Foto: Jostein Nygård

I denne thrilleren kan det virke glemt at SFE som selskap er eid av innbyggere i hele fylket og BKK, og at de med stemmerett skal representere alle eiere når selskapet sin strategi og funksjon skal avgjøres. SFE og BKK kan ikke leve med en vedvarende konflikt med eiere og innbyggere om utbygging av vindkraft uavhengig av tidligere vedtak og konsesjoner. Nå må dere som skal representere eiere ta affære, både på vegne av de 14 kommunene i Sogn og Fjordane, som i 2019 vedtok nei til vindkraft i egen kommune, og innbyggerne i et samlet fylke. Det er derfor en klar forventning om stans i alle utbyggingsplaner. Dette gjelder forøvrig også BKK med 36,7 prosent eierskap i SFE, som også har et stort antall eier kommuner med nei til vindkraft i sin region.

Nytt og kanskje avgjørende i denne «thrilleren» er at SFEs største aksje eier, Sogn og Fjordane fylke med 49,5 prosent, nå har overført alle aksjer til SF-holding, og derfra har alle kommunene i tidligere Sogn og Fjordane fått B-aksjer som gir utbytterett men ikke stemmerett. Nylig fikk aksjene i SF-holding ny styreleder ved Jenny Følling (Sp). Siden 2009 har Følling vært involvert i en rekke avgjørende veiskiller for å holde liv i SFEs drøm om vindkraft på i Bremangerlandet, som det er verdt å se nærmere på.

2009: Jenny Følling er fylkesutvalgmedlem og støtter opprettelse av Vindkraftforum som i realiteten er en lobbyavdeling i fylket for vindkraft. I årene fremover blir det bevilget millioner kroner til fra fylket til Vindkraftforum (nå Forum for grønn energi).

2011: Jenny Følling er fylkesutvalg medlem og 1 av 6 med styreverv i SFE, Sunnfjord Energi eller Vindkraftforum, som dannet flertall 6 mot 3 for endring av konfliktkartet på Bremangerlandet. Kartet var en del av en rammeplan for vindkraft, som i stor grad var utarbeidet av vindkraftforum. Nåværende planområde på Bremangerlandet ble på det nye kartet endret fra en knallrød farge, til en lysere farge som illustrerer lav konflikt ved vindkraft utbygging. Fylkesmannens miljøavdeling protesterte og kalte endringene «Brudd på nasjonale normer», men for døve ører.

2011: Jenny Følling blir styremedlem i Vindkraftforum.

2015: NVE gir SFE ved Vestavind avslag til vindkraft konsesjon på Bremangerlandet.

2015: SFE v/Vestavind anker NVE sitt avslag om konsesjon på Bremangerlandet til OED

2015: Jenny Følling som Fylkesordfører klager til OED på NVE sitt avslag til konsesjon, Bremanger kommune klager ikke.

2015: Jenny Følling som styremedlem i Vindkraftforum klager til OED sammen med Stig Svalheim i SFE på NVE sitt avslag til konsesjon.

2017: Terje Søviknes, olje- og energiminister, beordrer NVE til å gi SFE konsesjon på Bremangerlandet.

2018-19: Jenny Følling som fylkesordfører står i spissen for en fordelingsnøkkel av Fylkeskommunens SFE aksjer, som gir Bremanger kommune kun 2,9 prosent av aksjene til tross for at Bremanger bidrar med hele 65 prosent av kraftproduksjonen til SFE. Sunnfjord kommune som Følling nå er varaordfører i og som hadde 0 KWH kraftproduksjon for SFE, fikk klart mest aksjer (15 prosent).

2018: BKK får ny styreleder, Jan Erik Kjerpeseth fra Svelgen.

2019-20: Bremanger formannskap vedtar i to omganger nei til LNF-dispensasjon, kun Sp ledet av Magne Kjerpeseth støtter LNF-dispensasjon.

2020: Jenny Følling (Sp) er blitt styreleder i SF-Holding som har stemmeretten over 49,5 prosent av A-aksjene i SFE via SF-Holding

2020: Jenny Følling var onsdag 17.06 i Svelgen på generalforsamling og eiermøte med SFE om vindkraft som styreleder i SF-Holding.

Er det greit at Følling som nå er i sin femte avgjørende rolle om vindkraft på Bremangerlandet, kan slutte ringen i allianse med BKK-styret, sammen kan de danne flertall for at SFE skal be OED om statlig plan mot Bremanger kommune. Eller vil Følling respektere og støtte de andre eierne i Sogn og Fjordane og avslutte drømmen om vindkraft på Bremangerlandet under møtet i Svelgen?

Jenny Følling er kontakta av Fjordenes Tidende der innlegget først ble publisert og ho har fått lese innlegget før det blei publisert all den tid ho er nemnd. Følling har følgande kommentar:

«Fylkesordføraren handlar alltid i tråd med det fylkestinget har vedteke, og mandat som er gitt av fylkesutval, styre, råd og utval som ein representerer. Kritikken er urimeleg, og lite treffsikker. Eg ynskjer ikkje å kommentere innlegget ytterlegare».

Nye innlegg