utsikten-mot-sør-fra-Stjørdal

Blir Stjørdal sin skyline mot sør slik?

Denne filmen bør alle se. Filmen avdekker noen av konsekvensene […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

1. mars 2021

Del:

Denne filmen bør alle se. Filmen avdekker noen av konsekvensene vi kjenner om et anlegg plasseres nord for Vennafjellet. Dette bør være tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, for alle nivå. Hvem trenger å få vite mer for å si et klart og tydelig NEI?

Det svenske vindkraftselskapet ARISE AB har banket på døra og ønsker å etablere 31 vindkraftturbiner med tilhørende veganlegg, massetak, oppstilingsplasser og overføringslinjer rett sør for Stjørdal sentrum. Statskog ønsker vindkraft velkommen i almenningen. Statkraft er også grunneier ved 5 av 9 vindkraftanlegg som er foreslått rundt Narvik…

Stjørdal kommune har nylig valgt å sette døra på gløtt, selv om de gjentar tidligere vedtak der de ikke ønsker vindkraftverk i kommunen. Nå driver kommunestyret et farlig spill med drikkevann og folks livskvalitet som innsats. De burde selvsagt gitt vindkraftindustrien den forutsigbarhet de etterlyser og si NEI! De tillitsvalgte i Stjørdal kommune bør gå foran og forvalte et livskraftig naturmangfold med reint vann, rein vegetasjon og robust dyreliv for allmennheten og våre etterkommere!

Nye innlegg