Blir Stjørdal sin skyline mot sør slik?

Denne filmen bør alle se. Filmen avdekker noen av konsekvensene vi kjenner om et anlegg plasseres nord for Vennafjellet. Dette bør være tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, for alle nivå. Hvem trenger å få vite mer for å si et klart og tydelig NEI?

Det svenske vindkraftselskapet ARISE AB har banket på døra og ønsker å etablere 31 vindkraftturbiner med tilhørende veganlegg, massetak, oppstilingsplasser og overføringslinjer rett sør for Stjørdal sentrum. Statskog ønsker vindkraft velkommen i almenningen. Statkraft er også grunneier ved 5 av 9 vindkraftanlegg som er foreslått rundt Narvik…

Stjørdal kommune har nylig valgt å sette døra på gløtt, selv om de gjentar tidligere vedtak der de ikke ønsker vindkraftverk i kommunen. Nå driver kommunestyret et farlig spill med drikkevann og folks livskvalitet som innsats. De burde selvsagt gitt vindkraftindustrien den forutsigbarhet de etterlyser og si NEI! De tillitsvalgte i Stjørdal kommune bør gå foran og forvalte et livskraftig naturmangfold med reint vann, rein vegetasjon og robust dyreliv for allmennheten og våre etterkommere!