Ola Borten Moe har handlet med våpenaksjer på en måte som bryter med regjeringens habilitetsregler. Grafisk design: Motvind Norge

Borten Moe-saken er et symptom på systemfeil 

Borten Moe-saken viser at det er behov for en stor […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

27. juli 2023

Del:

Borten Moe-saken viser at det er behov for en stor ryddejobb i norsk politikk og forvaltning.  


Ola Borten Moe gikk nylig av som minister for høyere utdanning og som nestleder i Senterpartiet, etter at det ble avslørt at han har brutt regjeringens habilitetsregler. Gjennom flere år har politikeren handlet med aksjer i store selskaper som Kongsberg Gruppen, Yara og Sparebank1 SMN. I januar deltok han på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo, som tilhører Kongsberg Gruppen. Uken før gjennomførte han kjøp av aksjer for over 400 000 kroner fra våpen- og teknologikonsernet. Også da regjeringen utvidet kontrakten med Nammo 30. mars, var Borten Moe involvert, noe som innebærer ytterligere brudd på habilitetsreglene.

Dessverre er ikke Borten Moe den eneste ministeren som har vært i hardt vær i det siste etter å ha misbrukt posisjonen sin. Anette Trettebergstuen gikk 23. juni av som kulturminister etter at det ble avslørt at hun hadde brutt habilitetsverket. Omtrent samtidig ble det kjent at også kunnskapsminister Tonje Brenna hadde gjort lignende feil. Borten Moe-saken er likevel spesiell. Denne gangen er Økokrim involvert. Borten Moe etterforskes for mulig innsidehandel, noe som potensielt kan gi fengselsstraff. Spesielt er det også at han har fått holde på så lenge uten at det har fått konsekvenser. Borten Moe har vist en sjelden evne til å profitere personlig på sine egne politiske beslutninger, på bekostning av lov og rett.    

 

Borten Moe var godt kjent med at Fosen-utbyggingen gikk på bekostning av lovfestede samiske rettigheter, men unnlot å ta hensyn til det.  

Som olje- og energiminister i Stoltenberg 2-regjeringen, sørget Borten Moe for at vindkraftutbyggingen på Fosen ble videreført i 2013, tross store protester fra berørte reineiere og samiske organisasjoner. Olje- og energidepartementet lovet, under Borten Moes ledelse, at myndighetene ville sørge for såkalte «avbøtende tiltak». Ti år etterpå, og snart to år etter at Fosendommen falt i Høyesterett, har man ennå ikke funnet ut av hva de avbøtende tiltakene skal være. Borten Moe var godt kjent med at Fosen-utbyggingen gikk på bekostning av lovfestede samiske rettigheter, men unnlot å ta hensyn til det.  

I 2015, to år etter at han hadde gått av som olje- og energiminister, opprettet Borten Moe det private oljeselskapet Okea , sammen med to andre. Okea opererer blant annet oljeplattformen Draugen på sørlige Haltenbanken, som har planer om å bruke elektrisk kraft fra Åfjord kommune, en av to vertskommuner for Fosen-anleggene. Det oljeselskapet som Borten Moe startet opp, har altså lagt store planer for bruk av kraft fra de vindkraftanleggene han selv bidro til å trumfe gjennom.

Gjennom kjøp og salg av aksjer i Okea, har Borten Moe blitt mangemillionær, samtidig som han har sittet som minister i Støre-regjeringen. Kan velgerne være sikre på at ministere har fullt fokus på fellesskapets beste når de samme politikerne spekulerer i aksjer som påvirkes direkte av regjeringens politikk? 

Vi som jobber med vindkraftsaker, vet at båndene er mange og tette mellom noen av de aller mektigste i det norske samfunnet. Når Borten Moe så lenge har kunnet berike seg selv på fellesskapets bekostning, viser det at noe er fundamentalt galt med systemet. Det er behov for en stor opprydningsjobb i norsk politikk og forvaltning. 

 

Vi som jobber med vindkraftsaker, vet at båndene er mange og tette mellom noen av de aller mektigste i det norske samfunnet.