oznor

oznor

Brev til statsråd Aasland

25.- 28. mars markerte Motvind Norge motstand mot de to […]

Forfatter:

Motvind Norge

Publisert:

9. mars 2022

Del:

25.- 28. mars markerte Motvind Norge motstand mot de to lovstridige vindkraftanleggene i Roan og på Storheia. Fotografiet ovenfor ble tatt i forbindelse med dette. Etter at Marte Mjøs Persen gikk av som olje- og energiminister 7. mars, er det arvtager Terje Lien Aasland som får jobben med å rydde opp på Fosen. Motvind Norge vil gjerne samarbeide med den nye statsråden om en energipolitikk på naturens premisser og har derfor bedt om et snarlig møte. Foto: Anita Haukås Oppedal

Forespurnad om snarleg møte med statsråden

Til lukke med nytt verv og viktig innsats for land og folk! På vegne av Motvind Norge, oppmoder eg med dette om eit snarleg møte med statsråden. Vi ønsker å presentere oss og gje innspel til Noregs energipolitikk dei komande åra med særleg vekt på vindindustri, naturøydelegging og folk si fortviling over kva som har skjedd og er planlagt å skje framover.

Vedlagt finn du såleis samandraget av rapporten «Energipolitikk på naturens premisser», også kalla «Motmeldinga», utarbeidd for Motvind Norge av ei gruppe ekspertar. Denne rapporten bygger på offentleg energistatistikk og viser korleis Norge kan gjennomføre elektrifisering og vidare industriutvikling utan å rasere meir natur ved vidare vindindustriutbygging.

I eit møte med statsråden ønsker vi å gjennomgå desse faktorane og vise behovet for å styrke naturvernet i Norge.  Det vil også vere ønskeleg å drøfte Statnett si rolle, samordning av energistatistikk og oppfølging av Fosen-saka. Vi ser fram til å møtast og høyrer gjerne frå deg snarast råd.

Med vennleg helsing

Motvind Norge

Stein Malkenes, dagleg leiar

Nye innlegg