buheii-nyhetssak-om-brev-til-fylkesmannen

Buheii – Fylkesmannen bes følge opp manglende ulovlighetsoppfølgning og oppheve dispensajonsvedtak

Motvind  Norge sendte 9. september brev til Fylkesmannen i Agder […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

14. september 2020

Del:

Motvind  Norge sendte 9. september brev til Fylkesmannen i Agder med kopi til Stortingsrepresentantene på Agder.

Stortinget traff 19. juni 2020 tre enstemmige vedtak. To av vedtakene var knyttet til konsesjonsgitte vindkraftverk og ett vedtak var knyttet til ny stortingsmelding.

Regjeringen ble bedt om å gjennomgå gitte konsesjoner med presisering om at gitte konsesjoner skal stanses ved funn av feil og mangler. Videre ble regjeringen bedt om å ikke gi utsettelser for idriftsettelse ut over 31.12.2021.

Vår forventning er derfor at anleggsarbeidet knyttet til Buheii vindkraftverk i Kvinesdal stanses med umiddelbar virkning.

Vi står her overfor en av de store rettsskandalene i dette land. Vi minner om hvordan kommunene over år hadde tolket Plan- og bygningsloven feil, og 7-8 000 byggetillatelser hadde blitt gitt i strid med loven, inntil boka «Juss i strandsona» kom i 2008.

Saken om ulovlig igangsatte vindkraftverk vil være langt alvorligere, i og med de irreversible og omfattende ødeleggelser som er gjort og stadig gjøres i uerstattelig natur, over hele landet.
 
Brev av 9. september Buheii vindkraftverk  Manglende ivaretakelse av kommunal plikt til ulovlighetsoppfølgning.  Anmodning om oppheving av dispensasjonsvedtak

Nye innlegg