Buheii Kommuneplanens arealdel og allmennheten

Anleggsarbeidet det australske Macquarie-eide selskapet Green Investment Group har igangsatt i Buheii i Kvinesdal er ulovlig.