Dessverre er det mange kommunepolitikere som har latt seg forlede av fagre ord og som i etterkant har angret, når de med egne øyne ser og hører konsekvensene av vindkraftutbygging. Illustrasjon: Motvind Norge

Cloudberry-eide Skogvind på frierføtter i Selbu

Cloudberry har tjent seg søkkrike på å utvikle naturødeleggende vindkraftprosjekter […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. mai 2023

Del:

Cloudberry har tjent seg søkkrike på å utvikle naturødeleggende vindkraftprosjekter som de selger videre til internasjonal storkapital. Nå har selskapet kastet sitt blikk på Selbu kommune i Trøndelag, gjennom datterselskapet Skogvind.


Det børsnoterte kraftselskapet Cloudberry Clean Energy ASA oppgir selv en aksjekapital på 72 824 976,25 kroner. Like før påske fikk Selbu kommune en henvendelse fra vindkraftselskapet Skogvind AS, som eies av Cloudberry. Skogvind ønsker å installere ti vindturbiner nær Selbuskogen skisenter.

Da lokalavisa Selbyggen skrev om Skogvinds planer for Selbu, var det nok mange som fikk kaffen i halsen, men det at vindkraftprosjekter utvikles, og at det lages avtaler med grunneiere uten at flertallet av innbyggere informeres, er helt vanlig. Den perioden hvor dette foregår, kalles ofte fase 0. Motvind Norge har erfart at mulighetene for å stanse et vindkraftprosjekt er størst hvis man klarer å komme på banen i denne fasen, hvor prosjektutvikleren ennå ikke har fått kommunepolitikerne til å si ja til en konsekvensutredning.  

 

Det å utvikle prosjekter for så å selge dem videre, er en vanlig forretningsmodell i vindkraftbransjen.

Det planområdet som Skogvind AS så langt har skissert, er på mer enn 3000 mål. Arealet ligger på eiendommene til fire separate grunneiere, som ifølge vindkraftselskapet alle stiller seg positive til at det skal gjennomføres en konsekvensutredning. Visstnok skal grunneierne også være positive til at det aktuelle området foreslås som aktuelt for vindindustri i kommunens arealplan. Skogvind anslår at man på de 3000 målene vil kunne installere ti turbiner som sammenlagt skal ha en installert effekt på 150-250 GWh per år.  

Skogvind selges inn som «konfliktsky vindkraft» og har så langt ikke realisert et eneste prosjekt. Cloudberry derimot, har flere svært kontroversielle prosjekter i sin portefølje. Ett av disse er Odal vindkraftverk, som Motvind Norges landsmøte nylig besøkte. Odal vindkraftverk ble utviklet av Cloudberry sammen med selskapene KLP og Akershus Energi. Cloudberry kjøpte 15 % av prosjektet ved utgangen av 2020, og økte sin eierandel fra 15 til til 33,4 % i juni 2021. Også Marker vindkraftanlegg i Viken fylke (tidligere Østfold) ble utviklet av Cloudberry, men ble finansiert av, og siden solgt til, det sveitsiske kraftselskapet BKW Energie. Cloudberry har også solgt prosjekter videre til Alliance og Prime Capital. Det å utvikle prosjekter for så å selge dem videre, er en vanlig forretningsmodell i vindkraftbransjen.

 

Det å satse på havvind, lønner seg ikke samfunnsøkonomisk. Det lønner seg bare for prosjektutviklere og eiere som subsidieres av det offentlige.

I den prosjektoversikten som presenteres på Cloudberrys nettsted, har selskapet ett havvindanlegg under utvikling, kalt «Simpevarp havsvindpark», som er planlagt installert i farvannet utenfor Oskarshamns kommune og Borgholms kommune i Sverige. Det antydes at anlegget kan være i drift fra 2030. Planlagt installert effekt er 800 MW, som skal gi en årlig normalproduksjon på 2 TWh, ifølge Cloudberry selv. Om svenske myndigheter godkjenner disse planene, vil det koste svenske skattebetalere og strømkunder dyrt. Det å satse på havvind, lønner seg ikke samfunnsøkonomisk. Det lønner seg bare for prosjektutviklere og eiere som subsidieres av det offentlige. Om Simpevarp-prosjektet ikke stanses, vil det gå på bekostning av både økosystemer og lommebøker.  

Motvind Norge vet av erfaring at vindkraftutbyggere typisk overdriver fordeler og nedtoner ulemper for å selge inn egne prosjekter. Dessverre er det mange kommunepolitikere som har latt seg forlede av fagre ord og som i etterkant har angret, når de med egne øyne ser og hører konsekvensene. Vi oppfordrer Selbu kommune, og alle andre kommuner som mottar henvendelser fra Skogvind AS, til å sette seg godt inn i Cloudberrys tidligere meritter.

 

Motvind Norge vet av erfaring at vindkraftutbyggere typisk overdriver fordeler og nedtoner ulemper for å selge inn egne prosjekter.