Det er Fornybar Norge som står for mytene. Dette gjør de blant annet ved å klistre merkelappen «myte» på det som åpenbart er fakta. Illustrasjon: Faksimile fra Dagbladet

«copy&paste» er i vinden nå

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

4. juni 2024

Del:

Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å ta fatt på en ny jobb. Spesielt når man ikke har den grunnleggende kompetansen i feltet man skal administrere. Da kan det være greit med en liten innføring. Men når Kjerkol går til Fornybar Norge for å sette seg inn i den nye jobben som leder av energi- og miljøkomiteen, vitner det ikke bare om manglende kompetanse. Det vitner om manglende gangsyn.

Tekst: John Fiskvik og Kjetil Sørbotten, Motvind Norge


Vi er fullstendig klar over at lobbyister frekventerer Stortinget både titt og ofte. Og vi forstår at disse lobbyistene er der for å fremme saker på vegne av sine oppdragsgivere.

Men dette er nytt: At lederen i energikomiteen står frem i avisa sammen med hovedlobbyisten for vindkraft og fremfører Fornybar Norges budskap.

Vi har vent oss til lobbyvirksomheten. Vi har også vent oss til hemmeligholdet, men dette? En komitéleder som fremmer lobbyistens budskap? Klipp og lim rett fra Fornybar Norges rikholdige reklamekanal for vindkraft.

Det er virker dessverre som at Fornybar Norge har klart å selge inn vindkraft som eneste løsning til regjeringen vår. Heldigvis har den samme regjeringen store problemer med å selge dette budskapet videre til befolkningen og kommunene, som i stor grad bruker retten sin til å stoppe utbygging av vindkraft.

Vi trodde at Kjerkol hadde lært at å fremføre andres verk som sitt eget er en dårlig idé. Men til tross for at Kjerkol likevel kopierer Fornybar Norges innhold, så blir ikke idéen om vindkraft bedre av den grunn.

Fornybar Norge spiller ofte klimakortet, som om det er klima som er deres oppdrag. Det er det ikke. Deres oppdrag er å legge til rette for et politisk klima som gjør det mulig for kraft- og fornybarbransjen å tjene mer penger ved økt produksjon og forbruk av strøm.

Åslaug Haga i Fornybar Norge trår støttende til med følgende uttalelse: «Politikerne opererer i et veldig krevende landskap med populisme, alternative fakta og villedende tidslinjer for hva det er mulig å få til av ny kraft i Norge. Vi må jobbe systematisk for å få fram fakta og knuse myter».

Det er Fornybar Norge som står for mytene. Dette gjør de blant annet ved å klistre merkelappen «myte» på det som åpenbart er fakta. Eller de opererer med et arealbruk ved vindkraft som er 30 til 55 ganger lavere enn det Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) oppgir, alt etter om du tar med støysoner eller ikke.

Fornybar Norge spiller ofte klimakortet, som om det er klima som er deres oppdrag. Det er det ikke. Deres oppdrag er å legge til rette for et politisk klima som gjør det mulig for kraft- og fornybarbransjen å tjene mer penger ved økt produksjon og forbruk av strøm. Det er ikke et klimatiltak. Det er et næringstiltak som kun gagner kraftbransjen.

Hva bør regjeringen heller gjøre? Én mulighet er å legge til rette for en dugnad der lokalt næringsliv, staten og folket tar eierskap til det grønne skiftet og jobber sammen for å redusere strømforbruket. Gjennom en kraftig satsing på enøk som vil gi oss forbrukere lavere strømregning, næringslivet tilgang til mer kraft og sikrer lokal verdiskapning. Samtidig som vi beholder natur vi kan være stolte av.

I stedet velger selveste Arbeiderpartiet å subsidiere kraft- og kapitalbransjen og lar oss vanlige lønnsmottakere og naturen ta regningen. Forstå det den som kan.

Kanskje Kjerkol kan forklare? Og da fortrinnsvis med egne ord.