datasenter-server-rom

Datasenter, klima og rolleblanding

Den storstilte vindkraftutbyggingen vi ser i Norge i dag ligner ingenting. Det er gjort med et hastverk og en brutalitet som er uten sidestykke i norsk historie.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

15. juli 2020

Del:

Av Eivind Salen, Styreleder

Den storstilte vindkraftutbyggingen vi ser i Norge i dag ligner ingenting. Det er gjort med et hastverk og en brutalitet som er uten sidestykke i norsk historie. Med politiets hjelp blir anleggsmaskiner flere enn det går an å telle loset inn i norske fjell- og heiområder. Det er gitt noe sånt som 90 konsesjoner bare det siste tiåret, og alle blir tvunget gjennom med alle midler.

Motvind Norge har i lang tid stilt spørsmål om vi virkelig trenger denne kraften. Vår påstand er og har alltid vært at det gjør vi ikke. Det hele dreier seg om de økonomiske interessene til noen ytterst få, som har greid å skaffe seg enormt mye innflytelse. Når Sør-Norge får negativ kraftpris (kraftselskapene betaler dem som bruker strøm!) her forleden, så blir vårt poeng understreket inderlig godt. Her har det gått altfor fort i svingene. Her er det dekning for påstanden at den norske stat har mistet kontrollen over vår egen energipolitikk.

Blant mange grelle eksempler kan vi ta Fosen-anleggene i Trøndelag, så langt Norges største vindkraftutbygging. Den har allerede ødelagt et reinbeitedistrikt, det er til og med en rettslig kjennelse på det, og den har ødelagt mange mennesker. Vi kjenner dem. Så kommer også nyhetene om at Statkraft går kraftig i minus i første kvartal i år, det dreier seg om milliarder, for Fosen-anleggene alene er nedskrivingen på 1,3 milliarder kroner.

https://e24.no/boers-og-finans/i/0ndb0A/statkraft-i-minus-etter-milliardtap-paa-vindkraft

I den forbindelse har vi noen spørsmål. Hvorfor ble da anlegget utbygget? Og hvordan er det mulig å gå i minus, med de skattefordelene og de subsidiene dette anlegget får? Fosen-anleggene har fått 5,5 milliarder gratis bare i utbyggingen av det nye linjenettet, i sin helhet betalt av norske strømforbrukere?

Vi kan også stille spørsmål ved hvorfor NRK fremstiller dette som en solskinnshistorie, også på NRK Super, med nyheter rettet mot barn.

https://www.nrk.no/trondelag/ny-jobb-til-einar-og-eirik-_-nesten-240-arbeider-med-vindkraft-i-norge-1.15068129

Det føyer seg inn i rekken av artikler og saker, der statskanalen er merkelig positivt innstilt til vindkraft, og det i en slik grad at de noen ganger fremstår som del av vindkraftens propagandaapparat. De negative konsekvensene av vindkraftutbyggingen her i landet blir servert i korte setninger, og uten innsikt og forståelse, mens de positive konsekvensene blir blåst opp til en størrelse av at vi for å redde verden, må ødelegge landet vårt.

Det henger ikke på greip. Og alle som setter seg inn i saken, ser det. Så hvorfor holder NRK frem som de gjør? Hvorfor er de ikke en vaktbikkje mot makten, men heller en gneldrebikkje mot oss som kritiserer makten?

Det toppet seg – enda en gang – med saken nå nylig om bygging av datasentre i distriktene. Det vil kreve en stor mengde kraft, akkurat som vindkraften ønsker seg. De har bygget ut altfor mye, og har ingen steder å kvitte seg med kraften. Så alt av industri og liksomindustri som trenger kraft, vil være av det gode for dem. Det vil gi penger i kassen, det eneste som betyr noe.

Løgnene og prosessene er det samme. Det er hyperprofesjonelle forretningsaktører som går på små distriktskommuner, argumentene er «det grønne skiftet» og «digital fremtid», løftene er «store inntekter og mange arbeidsplasser», og det haster veldig og kan ikke gå gjennom normale prosesser. Det må skje over hele landet på en gang. Akkurat som vindkraften.

Som vindkraftanleggene legger datasentrene beslag på store areal, de er sterkt støyende, de er sterkt subsidierte, de får skattefordeler, og er helautomatiske. Det gir ikke arbeidsplasser, gir ikke inntekter, det legger beslag på nye, og gir bagateller tilbake. Hovedargumentet for å bygge dem er at de gir økte kraftpriser. Kraftbransjen har egeninteresse av å få dem bygget. Og Kraftbransjen har blitt en egen stat i staten, i dette en gang herlige landet vårt. Kraftbransjen dikterer. Og både myndigheter og medier hopper.

https://www.nrk.no/vestland/datasentera-kan-auka-landets-kraftbehov-med-20-prosent-1.15088668

Det blir alt sammen sauset sammen, med at både kraftproduksjonen og kraftforbruket skal være så grønn. De bruker den skamløse løgnen «nullutslipp», for kraft fra vindkraftanlegg der anleggsmaskinene har gått i månedsvis i myr og urskog og opp og ned fjellsider, tonnevis på tonnevis av diesel er sluppet ut, og enda mer er sluppet ut av klimagasser bundet i naturen. Det er 200 kg CO2 ekvivalenter per kvadratmeter myr. Det er et sløseri uten like. Og naturtapet kommer i tillegg. På få år har vindkraften lagt beslag på mer natur enn all industri og husbygging i Norge, til sammen.

Likevel vil noe som heter «Norsk klimastiftelse» ha disse datasentrene. De kaller seg «Norges grønne tankesmie», men er så ugrønne som de kan få blitt. Grønt blir grått, gress blir grus, levende landskap blir dystopisk ødeland om de får bestemme. De er skamløse nok til å ha uberørt norsk natur øverst på nettsiden, akkurat det de arbeider for å bli kvitt. Fjell de gjerne setter vindkraftanlegg på, daler der de vil ha datasenter.

De får ganske bra dekning på NRK. Det gjelder nå med datasenterne, der en klimastiftelse synes det er bra at dataforbrukets voldsomme vekst fortsetter inn i evigheten, og det gjelder med kabelen North Connect, som også en klimastiftelse synes er lurt å bygge.

Det er noe som skurrer. Og man kan nøste litt opp i det, ved å se på hvem som er styreleder i denne klimastiftelsen. Han heter Birger Magnus. Det er samme Birger Magnus som er styreleder i NRK. Og i kraftselskapet Hafslund AS.

https://snl.no/Birger_Magnus

Videre er det han som var direktør i Schibsted-konsernet, den gangen de store regionsavisene i Norge slo seg sammen i Media Norge, som fusjonerte med Schibsted. Det forklarer kanskje hvorfor samtlige medier i Norge har hatt et så merkelig forhold til vindkraft, og vært så sene med å forstå hva som egentlig er i ferd med å skje med landet vårt. Det er kraftbransjen som har kontrollen. Med et enormt nettverk som går inn i de store mediehusene, som det går langt inn i statsapparatet med energimyndighetene, og med regjering og Storting.

Det er disse kreftene vi kjemper i mot. De holder et lite ideologisk fikenblad fremover seg, det skal liksom dreie seg om grønn energi, og en fornybar fremtid. Men det dreier seg om hyperkapitalisme løpt løpsk, der alle midler er tillatt for å samle størst mulig rikdommer på få hender. Mange reelle ideologer er ført bak lyset, og tror oppriktig på løgnen de er servert. Bak står kyniske krefter som ikke skyr noen midler for å berike seg selv.

Vindkraftutbyggingen er en gigantisk skandale som har fått skje fordi makten er blitt kuppet, og folk er blitt lurt. Den er så syk, at de nå må bruke alle midler for å finne en måte å få brukt kraften på. Også her skyr de ingenting, og bryr seg ikke om at det de bygger vil gjøre langt større skade enn nytte, så lenge de selv tjener penger og gjør karriere. Det er vanskelig å forstå at mediene ikke griper ordentlig tak i dette, og gjør den oppgaven de er satt til, men det er lettere å forstå når man ser rolleblandingen som skjer. Det gjør det ikke lettere å akseptere.

Det er helt tydelig det trengs Motvind i hele systemet. Det skal de få.

Nye innlegg