Datasenter, klima og rolleblanding

Den storstilte vindkraftutbyggingen vi ser i Norge i dag ligner ingenting. Det er gjort med et hastverk og en brutalitet som er uten sidestykke i norsk historie.