Her ligger alle høringsuttalelser til forhåndsmelding vi har fått tak i fra NVE.