Sara Andersen og Jan Peder Marthinsen besøkte 2. mai Store Færder Ornitologiske Stasjon. Her har de ringmerket en munk som studeres nøye før den slippes. Foto: Hans Erik Karlsen

Vil være fuglenes stemme

Hva kan skje med fuglelivet hvis det bygges ut havvind […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

9. mai 2023

Del:

Hva kan skje med fuglelivet hvis det bygges ut havvind i Skagerrak? Sara Andersen og Jan Peder Marthinsen besøkte Store Færder Ornitologiske Stasjon for å finne ut mer om det.


Selv om havvind ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt, blir det fra myndighetshold omtalt som et eventyr og en redning. Det skal bygges ut «Mer av alt-raskere» også til havs, og de negative konsekvensene underkommuniseres konsekvent. Når det offentlige Norge svikter i naturvernspørsmål, skyves ansvaret over på frivillige organisasjoner og private ildsjeler. På Store Færder Ornitologiske Stasjon (SFOS) har ornitologer gjennom seksti år, og på frivillig basis, innhentet detaljert kunnskap om vår- og høsttrekket til alle trekkfuglarter i Skagerrak.

Multikunstner og Motvind Norge-medlem Sara Andersen ble kjent med ornitologer fra Store Færder Ornitologiske Stasjon i forbindelse med en markering mot Zephyrs havvindprosjekt Vidar, på Verdens ende på Tjøme i januar i fjor. Siden har Sara holdt kontakten med ornitologene, og 2. mai i år besøkte hun Store Færder for første gang, sammen med Motvind Norge-medlem Jan Peder Marthinsen. Her fikk de lære om fugletrekk og om hvordan hørselen til fugl og fisk kan bli påvirket av støy. Sara og Jan Peder fikk også være med på merking av en løvsanger, en gransanger, to rødstruper, en munk og en måltrost. Før merking fanges fuglene inn i nett. Når nettene er åpne, sørger ornitologene for å gå jevnlige runder, slik at ingen fugl skal være fanget i mer enn én time maksimalt. Ingen fugler kom til skade da Sara og Jan Peder var på Store Færder. Alle fløy videre inn mot fastlandet etter merking.

Sara har lenge vært bevisst på at hun vil være fuglenes stemme. Fra hun var barn har hun alltid elsket fugler og natur. «Jeg tegnet masse fugler og jeg var stadig ute og brukte tid med hønene våre. Jeg hadde en drøm om å bli ornitolog, men livet tok meg i en annen retning. Da jeg begynte å se det veldige presset som var på naturen og fuglelivet fordi stadig nye områder blir brukt til vindkraft, våknet det i meg et ønske om å gi fuglene en stemme. De kan ikke stå opp for seg selv. De har mer enn nok med å prøve å overleve i en verden som ikke er tilrettelagt for dem. Jeg var dypt sjokkert da myndighetene, med et pennestrøk, flyttet fuglereservatet på Haramsøya. Så vidt jeg vet kan ikke fuglene lese. Det går ikke an å flytte på leveområdene deres og så forvente at de skal forstå det.» Sara mener vi er satt her på jorden for å forvalte og verne om dem som er svakere enn oss, og at dette gjelder for både mennesker, dyr og fugler. Når mennesker velger å bruke sin makt feil, kan hun ikke være stille. Derfor bruker hun stemmen sin, gjennom lyrikk, visuell kunst og formidling av fagkunnskap.

Jan Peder har, som sin turkamerat og kampfelle Sara, alltid hatt en dyp kjærlighet for naturen. Han opplevde at han og Sara ble veldig godt mottatt på Store Færder. Ornitologene der ute var svært kunnskapsrike, og i tillegg engasjerte formidlere. Etter oppholdet på fuglestasjonen sitter han igjen med blandede følelser: «Det å se trekkfugler på nært hold var sterkt og inspirerende, men mange av artene er i stor nedgang allerede, og det er klart at havvindutbygging i Skagerrak vil forverre situasjonen. Man forstår mer av hva som står på spill».

Det kan være strabasiøst for fugler å fly over Skagerrak, og det er ikke gitt at det går bra med alle. Bygges det ut havvind i området, vil ferden bli dramatisk mye farligere. Mange fryktet det verste da flertallet på fylkestinget i Vestfold og Telemark 8. mars i år valgte å anbefale utredning av Norsk Havvinds Skaga-prosjekt, som innebar havvindutbygging nedover store deler av Vestfold-kysten. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avviste raskt forslaget, og begrunnet dette med store interessekonfliktene. For naturvernere var det en stor lettelse da NVE avviste Skaga, men flere farer truer i horisonten, bokstavelig talt. Zephyrs havvindplaner er ennå ikke avvist av svenske myndigheter. Nylig ble det kjent at det svenske energiselskapet Vattenfall vil kjøpe 85 prosent av Zephyr-prosjektene Vidar og Poseidon i den svenske delen av Skagerrak, til en ukjent pris.

Havvindprosjektet Vidar planlegges i den nordlige delen av Skagerrak, på svensk side, men nær grensen til norsk farvann. Her vil man bygge ut havvind på et 201 kvadratkilometer stort areal. Utbyggeren vil enten installere 340 meter høye vindturbiner, 66 i tallet. Alternativt ser selskapet for seg å installere 91 turbiner som skal rage 260 meter opp i lufta. Kartdesign: Bård S. Solem for Motvind Norge

 

Da Miljødirektoratet hadde Vidar-prosjektet ute på høring i januar 2022, ble det sendt inn flere grundige høringsinnspill, med tunge argumenter mot bygging. SFOS forklarer blant annet i sitt høringsinnspill hvordan kunstig lys kan forstyrre fugler. At fugler trekkes mot lys, og at dette kan føre til utmattelse og kollisjoner, er godt dokumentert ved Færder fyr (Karlsen & Fjeld, 2022). SFOS advarer om at Vidar-prosjektet vil være ødeleggende for mange arter trekkende fugl som spurver, troster, sangere, finkefugler, duer, gjess og vadere. Havvindanlegget er nemlig planlagt «midt i trekkruten til millioner av spurvefugl» (Karlsen & Fjeld, 2022). Også lokale bestander av sjøfugl vil bli berørt. Til sammen vil flere millioner individer bli rammet hvis prosjektet ikke skrinlegges.

I Motvind Norges høringsinnspill til Vidar-prosjektet konkluderer vi med at prosjektet bør stanses tidlig i prosessen, før omfattende ressurser og prestisje er investert. Hvis 201 kvadratkilometer havlandskap skal domineres av 66-91 blinkende og støyende vindturbiner, som skal rage 260-340 meter over havoverflaten, vil det gå hardt utover det biologiske mangfoldet.

Det å skulle skaffe seg oversikten over hvordan havvind påvirker økosystemer til havs, er en omfattende oppgave som våre fremste forskere på feltet ennå ikke har klart å løse. Havforskningsinstituttet er tydelige på at vi vet for lite per i dag. Fiskeriorganisasjonene er sterkt kritiske til vindkraftplanene for Skagerrak, og viser til erfaringer fra andre land. Havvind vil legge beslag på store sjøarealer, og kan få uante konsekvenser.

I forbindelse med turen til Store Færder, var Sara Andersen og Jan Peder Marthinsen også innom Færder fyr, hvor Sara gjennomførte en banner-aksjon. Foto: Sara Andersen