Solveig Aunsmo (til høyre) nektet å flytte seg da hun tidligere i sommer deltok på en lovlig demonstrasjon til støtte for reindriften på Fosen. Roan Vind-aksjonen kan nå få et rettslig etterspill. Foto: Privat

Demonstrantene godtar ikke bøter

Verken Solveig Aunsmo eller Anita Haukås Oppedal vil akseptere foreleggene […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

20. juli 2023

Del:

Verken Solveig Aunsmo eller Anita Haukås Oppedal vil akseptere foreleggene de fikk i forbindelse med Roan Vind-aksjonen, og de har gode begrunnelser.

29. juni aksjonerte politiet mot medlemmer av Motvind Norge som gjennomførte en fredelig demonstrasjon på Fosen. Demonstrantene blokkerte veien som går til Roan vindkraftverk, ett av to på Fosen som drives uten gyldig konsesjon. Fire dager inn i den lovlige aksjonen hadde ANEO (tidligere TrønderEnergi) bestilt politiet til å fjerne demonstrantene. To stykker nektet å flytte seg på beskjed fra politiet. De ble fjernet med makt og mottok 17. juli varsel om forelegg. Begge nekter å vedta foreleggene, og saken går da videre til retten. De to er Anita Haukås Oppedal fra Bergen, som vanligvis jobber som sterilforsyningstekniker på Haukeland sykehus, og Solveig Aunsmo, som jobber som kantor, organist og kordirigent i sju menigheter i Trysil. Her forteller de to om sine opplevelser og hvorfor de ikke vil godta foreleggene de har fått.


Solveig Aunsmo aksepterer ikke forelegget etter Fosen-aksjonen

Jeg har nettopp varslet politiet om at jeg ikke aksepterer et forelegg på kr. 8000,- etter aksjonen på Fosen. Jeg er uskyldig og ønsker å få prøvd saken for retten. Det ble av politiet på aksjonsdagen påstått at jeg skal ha hindret «lovlig ferdsel» etter politiloven §8. Dette stemmer ikke. Vi som aksjonerte slapp forbi alle lovlydige som ønsket å passere bommen.

Jeg hindret ferdsel kun for de som produserer og selger strøm ulovlig via et vindkraftverk med ugyldig konsesjon, og der samenes reinbeiteområder er ekspropriert ulovlig.

Høyesterett kom i storkammer enstemmig frem til at vindkraftutbyggingen i Fosen reinbeitedistrikt var i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Dette menneskerettighetsbruddet er innrømmet av vår statsminister Jonas Gahr Støre etter hardt press fra samiske aktivister. Likevel har ikke høyesterettsdommen fått noen konsekvenser.

Jeg er ingen lovbryter. Jeg forsvarer mitt lands lover og folkets rettigheter med risiko for bøter og fengselsstraff, med mulighet for å ikke kunne få offentlige bevilgninger, løyver eller autorisasjoner. Jeg er ingen kriminell. Jeg var med og stoppet de kriminelle.

 

Jeg er ingen kriminell. Jeg var med og stoppet de kriminelle.

Dette fordi det går utover min livskvalitet å se hvordan myndighetene og politiet forsvarer og opprettholder et pågående lovbrudd, og forsvarer pågående menneskerettighetsbrudd mot reindriftssamene på Fosen.

Dette fordi min samvittighet ikke tolererer mer kriminalitet og neglisjering av samiske rettigheter, satt i system av våre politikere, håndhevet av politiet.

Motvind Norge, organisasjonen jeg er stolt medlem av, har anmeldt Trøndelag politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, og har også klaget pålegget inn for Trøndelag politidistrikt.  Jeg forventer at forelegget mot meg betyr at Motvind Norges anmeldelse ikke kan henlegges.


Anita Haukås Oppedal (til venstre) ble 29. juni fjernet med makt av politiet da hun deltok på en lovlig demonstrasjon mot treneringen av Fosen-dommen. Foto: Privat

Anita Haukås Oppedal aksepterer ikke forelegget etter Fosen-aksjonen


Jeg har nettopp varslet politiet om at jeg ikke aksepterer et forelegg på kr. 8000,- etter aksjonen på Fosen. Jeg er uskyldig og ønsker å få prøvd saken for retten. Det er min oppriktige overbevisning at politiet ikke hadde juridisk grunnlag for å bortvise Solveig Aunsmo og meg selv da vi stengte Roan vindkraftanlegg den 29. juni 2023.

Politiet henviste i sitt pålegg til politiloven § 8 og la til grunn at det skulle åpnes opp for lovlig ferdsel. Aksjonistene som stengte Roan vindkraftanlegg på Fosen ga fra første aksjonsdag tydelig beskjed til politiet at alle med lovlig tilgang til arealene ble sluppet gjennom (grunneiere, reindrift, hyttefolk etc.). Vi hindret kun tilgang for ansatte i vindkraftanlegget som driftes uten gyldig konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak ett og et halvt år etter dommen i Høyesterett.

 

Det må være et minstekrav at politiet faktisk har vurdert hva som er lovlig ferdsel i området når de går til et så alvorlig steg som å fjerne deltagere i en lovlig aksjon med makt.

Innsatspolitiet ville ikke svare på mitt spørsmål om politimesteren i Trøndelag hadde gjort en egen juridisk vurdering av hva som er lovlig ferdsel i Roan vindkraftverk. Slik situasjonen fremstod var det tydelig at politiet opererte etter henvendelse fra ANEO, selskapet som mangler gyldig konsesjons- og ekspropriasjonsvedtak.

Det må være et minstekrav at politiet faktisk har vurdert hva som er lovlig ferdsel i området når de går til et så alvorlig steg som å fjerne deltagere i en lovlig aksjon med makt. Politiet satte oss i en umulig situasjon når de ikke kunne redegjøre for sine vurderinger. Vi hadde ingen andre valg enn å nekte å tillate at et lovbrudd som innebærer brudd på menneskerettighetene kunne fortsette. Det at politiet med sine bortvisningsvedtak bidro til at lovbruddene får fortsette, er meget alvorlig.

Jeg gjør også oppmerksom på at Motvind Norge har anmeldt Trøndelag politidistrikt til Spesialenheten for politisaker, og vi har også klaget pålegget inn for Trøndelag politidistrikt. Jeg forventer at forelegget mot meg betyr at Motvind Norges anmeldelse ikke kan henlegges.