crypto-blog-featured-image1

Den villede uvitenheten om støy fra vindkraft

Vindbransjen føler panikk over at omfanget av planene deres for […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

7. januar 2019

Del:

Vindbransjen føler panikk over at omfanget av planene deres for nedbygging av landet kommer fram. Slik tolker jeg Andreas Aasheims innlegg i Pan.

Dette er et svar til Anders T. Aasheims innlegg i Pan «Du kommer til å bli syk!»

Økonomen Aasheim hevder at «støy fra vindturbiner er underlagt strenge regler». Ja var det bare så vel! Norge har vedtatt å bruke støyindikatoren Lden som er et årsmidlet estimat av støyen. Det medfører at vi må forholde oss til en støygrense (45 desibel(A) Lden) som vanskelig kan kontrolleres ved direkte måling. Støybelastningen må beregnes ved hjelp av en modell med alle de usikkerheter som følger. Der er bare noen få land i verden som bruker Lden-støyindikatoren for vindkraft. De fleste andre land har funnet det nødvendig å etablere mer avanserte regelverk med målbare støyindikatorer.

Siden Lden er et årsgjennomsnitt betyr det at støybelastede naboer i ukesvis kan måtte tåle svært plagsom støy som endog kan drive noen bort fra sine hjem. Dette er innenfor regelverket så lenge der også er uker med vindstille eller lite støy slik at snittet blir under 45 desibel for året.

Fra vannkraftutbyggingen er det velkjent at biologer som finner mange rødlistede arter i fossene ikke får oppdrag fra kraftbransjen. Det samme prinsippet gjelder også for støy innen vindkraften. Norske konsulenter som leverer realistiske støyberegninger hvor ofte flere boliger blir liggende innenfor støygrensen får færre oppdrag. Bransjen har de siste årene begynt å bruke utenlandske konsulenter som spesialiserer seg på å levere det svaret vindutbyggerne ønsker.

Disse har i mange år kunnet utnytte en annen svakhet ved støyregelverket som i veldig stor grad overlater til den som utfører støyvurderingen å velge metodikk. En dyktig støykonsulent kan dermed «skru litt på» en rekke parametere i beregningen slik at han til slutt får det resultatet utbygger ønsker. Brukes de mest avanserte beregningsverktøyene for støy blir det ekstra mange innstillinger å skru på. Jeg anbefaler derfor alle som skal få støynivået vurdert å spørre ikke bare om støykonsulentens erfaring, men spør aller først om hvem som betaler ham.

I NVE fins det ingen saksbehandlere på vindkraft som har faglig utdannelse innen akustikk/støy. Det gjør det vanskelig for NVE å oppdage feil og eventuelt juks i støyvurderinger. Der er derfor stort spillerom for den som er frekk nok til å utnytte hullene i regelverket. Der ligger mye penger i å kunne presse inn et par ekstra vindturbiner i planområdet.

Aasheim hevder også at jeg forsøker å skremme folk med støy, men hvorfor skulle jeg gjøre det? Etter syv år med vindkraft sitter jeg på en god del kunnskap og hvorfor skulle jeg ikke dele den med folk som spør meg om hvordan det vil bli når vindkraftverket kommer? I motsetning til lobbyisten Aasheim som er godt lønnet for å drive påvirkning for vindkraften har jeg intet økonomisk motiv for å påvirke noen. Jeg har aldri tatt betalt for en eneste av de mange tusen timene jeg har nedlagt i arbeid mot ødeleggende vindkraft i de årene jeg har engasjert meg. Jeg forstår imidlertid godt at NORWEA frykter at problemstillingene som ligger bak den enorme konflikten rundt støy fra vindkraft i utlandet skal komme frem i lyset og bli en ubehagelig sak for vindbransjen i Norge også.

Aasheim hevder at noen sier NORWEA er onde mennesker, men det er ikke ondskapen vi kjemper imot, vi som søker å verne landskap, natur og livsrom mot de ødeleggelser som vindkraften medfører. Det er uvitenheten vi kjemper mot! Noen ganger møter vi dens aller verste uttrykk: den villede uvitenhet som ikler seg rollen som uskyldig offer. Når villet uvitenhet kobles med pengebegjær og verdiblindhet får vi en giftig cocktail for natur, biologisk mangfold, livskvalitet og, til syvende og sist, også helse.

Ettersom Aasheim omtaler meg som «selverklært støyekspert» vil jeg avslutte med litt om min bakgrunn og kompetanse på støy fra vindkraftverk: Jeg har en mastergrad i sedimentologi og petroleumsgeologi som inkluderer en god del geofysikk. Jeg jobbet de første tolv av mine 30 år i oljeindustrien, før jeg ble leder, som geofysiker med modellering, tolkning og analyse av seismikk (lydsignaler i jorden). Prinsippene for lydforplantning i atmosfæren er i hovedsak de samme som i jorden. Jeg har også forsket på naboers opplevelse av støyen fra vindkraftverk og holdt foredrag om det på en rekke konferanser om akustikk og vindkraftstøy rundt om i verden.

Nye innlegg