Flere tusen gikk i tog gjennom Oslos gater 14. oktober, i protest mot at Fosendommen ikke respekteres av politiske myndigheter. Foto: Christina Fjeldavli

Derfor går ingen i demonstrasjonstog for mer kraft

«Det komfortable norske strømoverskuddet kan vi beholde om vi innretter […]

Forfatter:

Redaksjonen

Kategorier:

Publisert:

29. oktober 2023

Del:

«Det komfortable norske strømoverskuddet kan vi beholde om vi innretter oss fornuftig», skriver Eivind Salen i et tilsvar til Åslaug Haga. Haga leder interesseorganisasjonen Fornybar Norge, som taler vindkraftbransjens sak. 

Tekst: Eivind Salen, rådgiver i Motvind Norge


Denne teksten er et tilsvar til Åslaug Hagas debattinnlegg «Ingen går i demonstrasjonstog for mer kraft» som ble publisert i Nordnorsk debatt 18.10.23. Der er det sagt alt som trenger å sies om det norske kraftoverskuddet de kommende tiårene. Det komfortable norske strømoverskuddet kan vi beholde om vi innretter oss fornuftig. Vi kan enkelt beholde det ved å la være å elektrifisere sokkelen, bygge overdådig subsidierte datasenter og batterifabrikker, og annen kraftslukende virksomhet med bivirkning å overføre store verdier fra fellesskapet til de som har mest fra før. Så til hvorfor vi går i demonstrasjonstog for andre ting.

Den 11. oktober 2021 falt en historisk dom i norsk Høyesterett. Den sier at konsesjonen til Storheia og Roan Vindkraftverk på Fosen er ugyldig, fordi den bryter med reindriftsutøvernes rett til sin tradisjonelle kulturutøvelse. Denne retten er beskyttet av de internasjonale menneskerettighetene. Den norske stat med norske energimyndigheter kan ikke heve seg over den, og veie menneskerettighetene inn i en skjønnsutøvelse, der fordelene med å bryte dem er større enn ulempene.

Med dommen i Høyesterett blir den norske rettsstaten satt på prøve. Det har nå gått over to år, og ingenting har skjedd, annet enn at turbinene fremdeles går på den ugyldige konsesjonen, og pengene uavkortet går til eierne av vindkraftverket. Vi savnet folk fra interesseorganisasjonen Fornybar Norge i demonstrasjonstoget for den norske rettsstaten. Og vi konstaterer at heller ingen i regjeringspartiene var med å gå der, og heller ingen i Høyre.

Vi savnet folk fra interesseorganisasjonen Fornybar Norge i demonstrasjonstoget for den norske rettsstaten.

Medlemslistene til Fornybar Norge er utilgjengelige. Den gang de var åpne, stod minst tre av de eierne involvert i de kompliserte eierstrukturene til Fosen Vind DA og Roan Vind DA, sistnevnte selskap solgt bort og gitt vekk etter at dommen var falt. Det heleide statlige foretaket Statkraft er majoritetseier i Fosen Vind DA, og ansvarlig. Det interkommunale offentlige selskapet TrønderEnergi har pakket seg inn i Aneo, som også er ansvarlig. Til slutt er det det tyske kommunale selskapet, Stadwerke München, som en tid var innom Roan Vind DA, og var majoritetseier der i det dommen falt.

Alle de tre nevnte selskapene er med i interesseorganisasjonen Fornybar Norge. Er det derfor ingen av dem vil gå i tog for den norske rettsstaten? Heller gå i tog for mer kraft?

Eivind Salens tilsvar til Åslaug Haga ble først publisert i Nordnorsk debatt.


 

Nye innlegg