Sørmarkfjellet

Store villmarksområder ble rasert da TrønderEnergi bygget ut vindindustri i Sørmarkfjellet.

«Det er brei semje om å stanse naturtap som del av videreføring av norsk energipolitikk»

Sørmarkfjellet 2019. Foto: Motvind Norge Motvind Norge deltok 12. januar […]

Forfatter:

Christina Fjeldavli

Publisert:

12. januar 2022

Del:

Sørmarkfjellet 2019. Foto: Motvind Norge

Motvind Norge deltok 12. januar på et møte med flere miljø- og friluftsorganisasjoner, samt representanter for SV, MDG, Venstre og Rødt. Møtet var initiert av MDG og handlet om naturtap. «Det er brei semje om å stanse naturtap som del av videreføring av norsk energipolitikk», sa Stein Malkenes etter møtet. Malkenes er daglig leder i Motvind Norge. På møtet viste han til fagrapporten «Energipolitikk på naturens premisser», https://energiognatur.no/, som dokumenterer at vi kan elektrifisere alle deler av fastlandet i Norge uten å installere en eneste ny vindturbin og uten å ofre flere vassdrag.

Som grønt batteri bidrar Norge med 0,6 % av EUs elektrisitetsforbruk per år. Stabil vannkraft øses ut av landet, til liten nytte. Batteri- og hydrogenproduksjon krever også sitt, sammen med kryptovalutaanlegg og store datalagringsentre. Når kraftbehovet øker, som en følge av villet politikk, blir det brukt som argument for mer vindkraft, både på land og til havs. I tillegg vil man bygge ut mer vannkraft. Det hintes om at vernede vassdrag kan komme til å miste sitt vern.

Både vannkraft og vindkraft er belastende for naturen. Hyttebygging, veibygging og etablering av ny næringsaktivitet med tilhørende infrastruktur bidrar til å legge ytterligere press på økosystemene. Når ingen tar ansvar for sumeffekten av alle inngrepene, får vi en uholdbar og uakseptabel situasjon. Vi trenger en snuoperasjon i kraftpolitikken, og det haster.

Tonstad. Foto: Motvind Norge

Nye innlegg