FJORDANE MØRE OG ROMSDAL 600-1000px

DET STORE BILDET – Mobilisering for naturen – Fjordane og Mørekysten

Første helga i juli foregår det mange arrangementer i denne regionen. Det er forståelig når vi ser omfanget av alle vindkraftprosjektene som er bygd, under bygging, godkjent eller under behandling ved innløpet til Fjordane og på Mørekysten; Guleslettene, Hennøya, Bremanger, Mehuken, Okla, Haramsøya, Harøya og Havsul 1 i Harøyfalla.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

3. juli 2020

Del:

Av Bård S. Solem og Ragnhild Sandøy

Første helga i juli foregår det mange arrangementer i denne regionen. Det er forståelig når vi ser omfanget av alle vindkraftprosjektene som er bygd, under bygging, godkjent eller under behandling ved innløpet til Fjordane og på Mørekysten; Guleslettene, Hennøya, Bremanger, Mehuken, Okla, Haramsøya, Harøya og Havsul 1 i Harøyfalla. Hver og en representerer disse prosjektene en katastrofe for lokalsamfunn, nærmiljø, friluftsområder, dyreliv, naturmangfold, trekkfugl, gyteområder …

I Motvind Norge ser vi det som viktig å vise samlet belastning i regionene. Det er ikke akseptabelt å vise enkeltprosjekter hver for seg. Det er viktig å vise arealomfanget til de ulike anleggene, samlet I en og samme region. Vi lager derfor kartene som NVE ikke har presentart. Region for region tegner vi inn turbiner og arealer for totaldominans, ytre visuelle dominanssone og 5 km avstand, som representerer inngrep i tidligere inngrepsfri natur. I tillegg belyser vi synlighet I 10, 20 og 30 km avstand. I åpne kystlandskap vil turbinene I følge NVE være synlige opptil 40-50 km avstand.

Vi tar med prosjekt som er under utredning eller unntatt offentlighet, i «fase 0», dvs. anlegg som er under oppseiling, men som ikke inngår i offentlige dokumenter. Salen, Kvamfjellet og en utvidelse av Bremanger vestover (der grunneieren trass nei i kommunestyret, fortsatt sysler med planer om utvidelser).

Vi tar også med anlegg ute i sjøen, såkalte havvindprosjekter, som er planlagt i fjæresteinene og skjærgården, som skal fundamenteres i gyteområder og fiskebanker og som skal knyttes sammen med sjøkabler gravd ned på havbotnen. NVE viser ikke «kystvind» på samme kart som landvind og heller ikke i planene for Havvind. Planene for Havsul 1, Olderveggen, Frøyagrunnene og de anleggene som er utredet I Havsul 2, 3 og 4 blir ikke vist for offentligheten.

Kartene viser hvorfor vindkraftmotstanden blir stadig større i Fjordane og på Mørekysten!
Det er på tide å vise DET STORE BILDET

Nye innlegg