Hongset, Fjeseth 17.11.22

DN har forstått AEK riktig,- et stykke på vei!

Alternativ Energikommisjon foreslår at strøm i Norge skal prises etter […]

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

17. november 2022

Del:

Alternativ Energikommisjon foreslår at strøm i Norge skal prises etter hva det koster å produsere strøm. Grafisk design: Siri Fjeseth

Alternativ Energikommisjon (AEK) foreslår å skille mellom den fysiske flyten av strøm inn/ut av landet og hvordan strømprisen settes i Norge. Hogne Hongset forklarer hvorfor i dette innlegget.


Tekst: Hogne Hongset, rådgiver i Motvind Norge og medlem av Alternativ Energikommisjon


Teksten ble opprinnelig publisert på nettstedet KSU, som et tilsvar til en lederartikkel i Dagens Næringsliv.

8. november la Alternativ Energikommisjon (AEK) fram sin rapport på Industriaksjonens industrikonferanse i Oslo. 10. november kommenterte DN i en leder kommisjonens forslag under tittelen «Fantasikommisjonens anbefalinger». Lederen innledes slik: «Den alternative energikommisjonen mener strømmen er så verdifull at den må selges billig.» Dette var nok ment ironisk, men her traff DN presist hva kommisjonen mener! Det som videre sto i DNs leder var, bevisst eller ubevisst, en klar forvrenging av hva AEK har foreslått. Alternativt at lederskribenten ikke helt skjønner hva strømpriskrisen faktisk dreier seg om, og hva AEKs forslag innebærer.

Vannkraften vår er en fantastisk verdifull ressurs. I godt over hundre år har den vært grunnlaget for å bygge et moderne industrisamfunn som grunnlag for det norske velferdssamfunnet. Når vannkraften ble et konkurransefortrinn for Norge, var det nettopp fordi den i DNs formulering kunne «selges billig». Men «billig strøm» er et begrep uten innhold så lenge det ikke relateres til noe. Den reelle konkurransefordelen vannkraften gav oss, besto i at strøm i Norge var billigere enn strøm i landene vi konkurrerte med.

Den reelle konkurransefordelen vannkraften gav oss, besto i at strøm i Norge var billigere enn strøm i landene vi konkurrerte med.

Denne konkurransefordelen forsvinner nå, i takt med at vi har knyttet oss alt for sterkt til de høyeste prisområdene i Europa: Tyskland og Storbritannia. De nye kablene til disse to landene er ikke eksportkabler for strøm, – de er importkabler for høyere strømpriser! Og det er akkurat det de er ment å være, ønsket av kraftbransjen og bygd av Statnett. Et Statnett som selv har en direkte kommersiell fordel av å tjene på handelen i disse kablene.

Taperne er alle som kjøper strøm her i landet. Og økende strømpriser er ikke økt verdiskaping for «butikken Norge», det betyr bare at mer penger flyttes fra strømkjøpere til strømprodusenter. Den mest skadelige effekten er at næringslivet (utenom kraftbransjen) taper konkurransekraft i et tøft internasjonalt marked. Det kan synes overraskende at næringslivsavisen DN ikke er opptatt av dette.

[Ø]kende strømpriser er ikke økt verdiskaping for «butikken Norge», det betyr bare at mer penger flyttes fra strømkjøpere til strømprodusenter.

DNs lederartikkel hevder også at Industriaksjonen er « – en kamporganisasjon som vil ta Norge ut av det europeiske strømmarkedet». Feil! Hverken Industriaksjonen eller AEK vil «kutte kabler» eller slutte å utveksle strøm med andre land. Dette er det all grunn til å fortsette med, til fordel for alle parter. 

Det AEK har foreslått, er ganske enkelt å skille mellom den fysiske flyten av strøm inn/ut av landet og hvordan strømprisen settes i Norge. Så enkelt, og også så vanskelig, kan det synes. DN har f.eks ikke en gang fått med seg hva forslaget går ut på! Å gjennomføre forslagene fra AEK krever nok noen grep som strider mot de teoriene DN sverger til. Men dagens system er ikke basert på noen naturlov. Det er skapt med politikk, og kan derfor endres med ny politikk.

[D]agens system er ikke basert på noen naturlov. Det er skapt med politikk, og kan derfor endres med ny politikk.

Det sentrale forslaget fra AEK er at strøm i Norge skal prises etter hva det koster å produsere strøm, med rimelige påslag for kapitalkost, midler til vedlikehold/oppgradering og fortjeneste. Dette kalles gjerne kost+. Forslaget er ikke mer radikalt enn at det er presentert som en løsning for EU, av EU-kommisjonens leder Ursula van der Leyen. Så «fantasikommisjonen» er i rimelig godt selskap! De siste ti årene før den importerte strømpriseksplosjonen lå strømprisene i Norge i snitt på rundt 30 øre/kWh. Det har kraftbransjen levd godt med, og levert milliarder i utbyttet til stat, fylker og kommuner. Å tillate strømpriser som sender norske husholdninger på NAV og stadig flere bedrifter til skifteretten er en slags nasjonal harakiri.

På toppen av problemene for husholdninger og næringsliv, åpner skyhøye strømpriser for nye angrep fra vindbaronene mot det vi har igjen av urørt natur. De er i farta igjen nå med nye vindkraftverk, kroner i blikket og «grønt skifte» som høyst vikarierende argument. Med full støtte av Statnett,- som har bygd kablene som nå importerer kriseprisene. Statnett roper nå i sin nye markedsanalyse ulv om strømkrise om få år! En «krise» som svært lett kan unngås, hvis myndighetene vil. Hvordan det kan skje finner du i AEKs rapport.

På toppen av problemene for husholdninger og næringsliv, åpner skyhøye strømpriser for nye angrep fra vindbaronene mot det vi har igjen av urørt natur.

Det DNs kommentator åpenbart ikke skjønner, eller ikke vil skjønne, er at strøm ikke kan ses på som en vare på linje med pizza, poteter, biler og sydenreiser. Energi er en innsatsfaktor i all produksjon av varer og de fleste tjenester. Når strømprisen går bananas, blir alt annet også dyrere. Det øker inflasjonen, noe som igjen gjør at sentralbanken skrur opp renta! Det mest effektive tiltaket for å få inflasjonen under kontroll, er faktisk å få strømprisene ned til der den hører hjemme, på kost+.

De som eier kraftselskapene bør nå ta ansvar og sikre at strømprisene settes ut fra det som tjener samfunnet best. Og de som eier kraftverkene er faktisk vi som kjøper strøm. Vi eier det meste av dem via kommuner, fylker og staten. Det er på tide at vi rett og slett utøver eiermakt, noe vi kan gjøre ved valgene både i 2023 og 2025! Da vil nok partienes programmer gi oss reelle valg. Og eierstyring må vel være i tråd med de prinsippene DN sverger til?

De som eier kraftselskapene bør nå ta ansvar og sikre at strømprisene settes ut fra det som tjener samfunnet best.


Nye innlegg