Dødsspiralen – Det grådige skiftet!

Av Tor Lasse Evensen

På grunn av store vannkraftutbygginger og fordi det ikke er mulig å overføre krafta sørover har Nordland har landets største kraftoverskudd. Dette overskuddet skal nå svis av på «grønnmalte klimavennlige industritiltak», lenge før Støre regjeringens bebudede utbygging av overføringslinjer fra nord til sør kan realiseres.

Fremst i køen av strømkunder er nå grūnderbedrifter subsidiert av det statlige og EU styrte «grønne skiftet». Blodsugende kommersielle offentlig eide kraftselskaper gnir seg i hendene. Salg av det nordlandske kraftoverskuddet til nyfrelste klimagründere i det grådige skiftet vil gi høyere strømpriser, ekstreme lederlønninger og bonuser i kraftselskapene som er eid av oss private strømkunder.

I ukritisk ekstase deler nå sulteforede kommuner i Nordland, fraflyttede uten arbeidsledighet, ut tomter til alle mulige «grønne» industrieventyr. Lovnadene om tusenvis av nye arbeidsplasser og innbyggere slukes rått på rådhusene og i lokalavisredaksjonene, og fornuften stues bort i pappesker på loftet. Næringsavdelingene i kommunene blir nå plutselig geniforklart!

Sannheten er at det KUN er de lave strømprisene og et enormt kraftoverskudd fra vannkraft som trekker de klimainnovative aktørene til Klondike.

Etter noen uker slår de nye grūnderne alarm! Det er SÅ vanskelig å skaffe arbeidskraft i Nordland, «Vår bedrift må ha stabil, grønn vannkraft», og vi må få vår drømmetomt ferdig regulert, helst i går. Kommunene deler ut tomter i rekordfart, uavhengig av kvikkleire, vernet natur og om hydrogenfabrikken er planlagt i tettbebyggelse. Dette blir kjempebra – vi får arbeidsplasser! Kanskje, …

Kommuner flest evner ikke omdømmebygging, mens nykomlingene forstår 100 % at omdømmet til bedriftene i «det grønne skiftet» i framtida f eks ikke kan skitnes til med naturraserende- og urfolksfiendtlige vindkraftkontrakter. De nye grønne grūnderne tar også protester fra natur- og miljøorganisasjoner på alvor – mange miljøforkjempere er kjøpt og betalt inn i «det grønne skiftet.»

Regjeringen bryter Hurdalsplattformen og innrømmer at havvind ikke vil kunne bidra til å elektrifisere sokkelen for å nå Co2 målsettingen til regjeringen i tide. Fortsatt oljeindustri skal  grønnmales med strøm fra land – regjeringen bebuder fortgang i innenlands overføringslinjer 

Media følger opp med fokus på ulike strømpriser mellom landsdelene, som skal utjevnes ved overføringslinjer.

Overskuddet av vannkraft blir en knapphetsressurs som balansekraft dersom vindkraft på land skal øke strømproduksjonen vesentlig. Vi private forbrukere skal nå framover få mer ustabil vindkraft i stikkontakten, og vi vil brutalt forstå hvorfor smartmålerne kom i hus.

Å svi av kraftoverskuddet vårt for å grønnmale Norges CO2 regnskap ved å elektrifisere sokkelen er meningsløst. Gassen som da ikke lenger skal drive kraftverkene på sokkelen vil bli eksportert og forbrent utenlands. Gass er nå svindyr og gir enorm profitt.

Dette er en dødsspiral – den vil gjøre noen rike, ikke gi noen positive bidrag til klimautslipp, men garantert gi irreversible raseringer av mye natur. Jeg er livredd for hva denne utviklingen vil gjøre med oss som enkeltmennesker og menneskehet. Når korttenkte styrtrike nå skal vise vei, våger jeg ikke engang skrive hvor jeg tror vi vil havne.

Alternativer til regjeringens politikk finnes. Norge kan i 2050 få opp mot 82 TWh tilgjengelig fornybar energi, uten videre utbygging av vindkraft på land og uten å bygge ut nye vassdrag. Dette er hovedkonklusjonen fra Energipolitikk på naturens premisser, til beste for klima, naturmangfold, mennesker og næringsliv. Her beskrives alternative fornybare energikilder, gjennom ny produksjon og energieffektivisering, som samtidig styrker konkurransekrafta til norsk næringsliv.

«Det grønne skiftet» er for lengst avkledt som forretningsidė for å fortsette naturødeleggende økonomisk vekst. Kun ved moderasjon og styring vil vi kunne sikre natur og klima. Folkelig motstand mot vindkraft og andre ødeleggende naturinngrep må stoppe dødsspiralen – det grådige skiftet!