Haramsoya-viken-spar-oss

Dommen over Haramsøya og rettsstaten

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner i Viken fylke på Østlandet.

Forfatter:

Motvind Norge

Kategorier:

Publisert:

19. november 2020

Del:

Foto: Haakon Akselsen

I dag kl.12:00 falt dommen over Haramsøya i og med kjennelsen i Sunnmøre tingrett. Den lokale motstandsgruppa har stått mot selskapet Zephyr AS, som er eid av kommuner i Viken fylke på Østlandet. Saka handler om rettssikkerheten og vanlige folks mulighet til å ivareta sine interesser overfor et aggressivt energiselskap. Derfor er saka om Haramsøya og kjennelsen som falt i dag så viktig. Folks rettsoppfatning er soleklar. Dette kan ikke være lov. Dette skulle selvfølgelig vært stoppet for lenge siden. Bildene fra Haramsøya er overtydelige. Alle ser dette er feil.

Dette er også dommen over Norge som rettsstat, om tillit, om demokrati. Om vi har beskyttelse som innbyggere i Norge. Om vi kan stole på at vi får beholde drikkevannet, om noen ønsker å tjene penger på å forurense det. Om nattesøvn er en rettighet, eller om Staten kan ta det fra deg, og selge til andre aktører. Om retten til fri natur er beskyttet.

1. Krav om mellombels åtgjerd vert ikkje teke til følgje.

2. I sakskostnader skal Nei til Vindkraftverk på Haramsøy betale 950 000 – nihundreogfemtitusen – kroner til Haram Kraft AS innan to veker frå orskurden er forkynt.

Naboene har sett anleggsmaskinene komme inn med ferga og rulle oppover fjellet. De er ikke varslet. Politiet er på øya hver dag.

I et fortvilet forsøk på å få rett og rettferd til å gjelde, appellerte aksjonsgruppa til rettssamfunnet. For å få det til, måtte de samle inn en million eller to. Ålesund kommune bidro med 500 000 kroner, så her har kommune stått mot kommune (Zephyr er kommunalt eid). Folk har gitt for at folket på Haramsøya skal få rettighetene sine prøvd.

Motvind Norge mener vindkraftutbyggingen går på bekostning av rettssikkerheten i landet. Det er alvorlig. Rettigheter blir tatt fra vanlige innbyggere, og gitt til investorselskap og maskinentreprenører. Vi er tilbake i føydalsamfunnet.

Nei til Vindkraft på Haramsøy i dag:

Vi anker kjennelsen til lagmannsretten

Då har vi fått kjennelsen og det gjekk ikkje vår vei. Styret er skuffa, men ikkje overraska. Vi og advokatane våre er uenige i konklusjonane i dommen og vedtok på styremøte i ettermiddag å anke dommen til lagmannsretten.

Advokatane våre går straks i gang med arbeidet med ein anke. Omsynet til landskap, livskvalitet og naturmangfold for Haramsøya og Nordøyane står på spel i denne saka. Dette er verdier vi ikkje har råd til å tape. Derfor anker vi.

Vi står på videre fordi vi trur på rettferd.
Vi står på videre fordi vi må slå ring om livskvalitet, natur og det biologiske mangfaldet.
Vi står på videre fordi vi meiner det staten og utbygger seier er ubetydelige eigentleg er betydelig.

Krav om mellombels åtgjerd. Orskurd sagt 19.11.2020 i Sunnmøre Tingrett

Tillitsbruddet på Haramsøya

Haramsøya og Haram vindkraftverk